Домаћинства са директним мерењем и објекти који нису домаћинства и стамбене заједнице инсталиране снаге фотонапонских модула до 10,8 kW

Упутство за крајње купце о начину стицања статуса купац-произвођач

- индивидуална домаћинства са директним мерењем;
- крајњи купци који нису домаћинства или стамбене заједнице за инсталиране производне снаге фотонапонских модула до 10,8 kW


Да би стекао статус купца-произвођача, претходно је потребно да крајњи купац:

1. изгради производни објекат инсталисане производне снаге не веће од постојеће одобрене снаге прикључка,

2. прилагоди мерно место,

3. закључи уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом са нето мерењем или нето обрачуном.

Крајњи купац, сопствени производни објекат прикључује на своју унутрашњу инсталацију

Крајњи купац стиче статус купца-произвођача уписом у регистар купаца-произвођача који врши оператор дистрибутивног система, након испуњења свих неопходних услова.