Дистрибутивно подручје Крагујевац:


 

ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Крагујевац
Крагујевац, ул. Слободе бр. 7
Директор: Зоран Стошић
034 370 082
zoran.stosic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
034 335 195
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
034 307 238, 034 307 359, 034 307 234
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.kg@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
034 307 286
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Пожаревац
Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр.17
Директор: Никодин Николовски
012 223 926
nikodin.nikolovski@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
012 523 455, 012 511 757, 012 511 830, 012 525 345
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
012 513 056
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.po@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
012 523 455 локал 225, 012 523 926
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Смедерево
Смедерево, ул. Шалиначка бр.60
Директор: Милан Рајић
026 4630 255
milan.rajic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
026 613 592, 026 613 594
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
026 634 459
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.sd@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
026 634 405