Дистрибутивно подручје Ниш:


 

ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Ниш
Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр.46а
Директор: Бранислав Стојчић
018 518 550
branislav.stojcic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
018 245 766, 018 254 780, 018 246 728
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
018 518 601, 018 518 518, 018 518 718
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.ni@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
018 518 518, 018 518 718, 018 518 707
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Зајечар
Зајечар, Трг Ослобођења бр.37
Директор: Ненад Николић
019 422 474
nenad.i.nikolic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
019 425 555
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
019 443 232
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.za@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
019 422 474
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Прокупље
Прокупље, Милоша Обилића бр.36
Директор: Часлав Ђорђевић
027 321 835
caslav.djordjevic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
027 321 154
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
027 321 835 локал 126
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.pk@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
027 321 835 локал 143
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Пирот
Пирот, Таковска бр.3
Директор: Зоран Ђорђевић
010 347 633
zoran.bdjordjevic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
010 341 269
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
010 313 816, 010 342 555 локал 152
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.pi@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
010 313 816, 010 342 555 локал 152
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Лесковац
Лесковац, Стојана Љубића бр.16
Директор: Мирослав Дочић
016 230 232
miroslav.docic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
016 230 388
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
016 230 238
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.le@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
016 230 355, 016 230 366
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Врање
Врање, Маричка бр.8
Директор: Горан С. Николић
017 402 001
goran.snikolic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
017 431 961
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
017 402 030
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.vr@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
017 402 004, 017 402 038