Дистрибутивно подручје Нови Сад:


 

ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Нови Сад
Нови Сад, Булевар ослобођења бр.100
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
021 421 066, 021 421 068
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
0800 220 225
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.ns@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
0800 220 225
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Рума
Рума, Индустријска бр.2а
Директор: Богдан Чинку
022 400 381
bogdan.cinku@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
022 471 963, 066 897 24 00
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
022 400 207, 022 400 258
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.ru@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
022 400 235, 022 400 234
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Сремска Митровица
Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
Директор: Владимир Санадер
022 638 115
vladimir.sanader@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
022 638 172, 022 630 333
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
022 638 118, 022 638 120, 022 638 154
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.sm@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
022 638 118, 022 638 120, 022 638 154
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Суботица
Суботица, Сегедински пут бр.22 24
Директор: Душко Петровић
024 619 303
dusko.petrovic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
024 619 519
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
0800 220 225
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.su@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
024 619 354
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Сомбор
Сомбор, Апатински пут бб
Директор: Данило Кртинић
025 465 302
danilo.krtinic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
025 426 980
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
025 465 205
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.so@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
025 424 342
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Панчево
Панчево, Милоша Обреновића бр.6
Директор: Славиша Перенчевић
013 306 003
slavisa.perencevic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
013 319 220
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
013 306 077
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.pa@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
013 306 098
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Зрењанин
Зрењанин, Панчевачка бр.46
Директор: Милан Шкипина
023 544 525
milan.skipina@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
023 522 444
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
023 559 393
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.zr@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
023 559 410