ЈУЛ
12
МАНАСТИР СТУДЕНИЦА ДОБИЈА ПОУЗДАНИЈЕ НАПАЈАЊЕ

Електродистрибуција Србије предузеће додатне мере и реконструисати далековод како би се потпуно стабилизовало напајање електричном енергијом за манастир Студеница и у ванредним временским условима, рекао је Бојан Атлагић, в. д. директора Електродистрбуције Србије приликом посете манастиру и састанка са монаштвом.


Посети је претходио разговор Александра Вучића, председникa Србије са игуаманом Тихоном у манастиру о питањима поузданог снабдевања електричном енергијом.


Атлагић је на састанку рекао да је Електродистрибуција Србије започела историјски највећа улагања у модернизацију и обнову мреже истичући да је за мање од годину дана реконструисано око 2.500 километара нисконапонске мреже у вредности око 50 милиона евра и да ће се наставити са инвестицијама широм Србије.


Према његовим речима, у претходне три године решени су готово сви значајнији проблеми у напајању Студенице електричном енергијом. - Електродистрибуција Србије је изградњом ТС 35/10 kV Милићи и радовима на далеководу 10 kV Студеница - Добри До из ТС 35/10 kV Ушће обезбедила двострано напајање – рекао је Атлагић.


На састанку у манастирском конаку речено је да је редовно одржавање далековода којим се напаја подручје Студенице и сам манастир довела до тога да је монаштво изузетно задовољно електроенергетском ситуацијом. - Иако су проблеми у напајању манастира Студеница сведени на минимум, Електродистрибуција Србије ће предузети мере како би се прекиди потпуно онемогућили. Наставиће се сеча растиња на траси водова и започеће реконструкција далековода како током зиме не би било проблема у напајању услед временских непогода – истакао је Атлагић.


В. д. директора Електродистрибуције Србије је са сарадницима након састанка са игуманом манастира архимандритом Тихоном и монасима, обишао манастирски комплекс и малу хидроелектрану у поседу манастира Студеница.

 

JUN
25
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТС БЕОГРАД 47

Електродистрибуција Србије гради другу велику трафостаницу 110/10 kV Београд 47 која ће повећати капацитете за сигурно снабдевање електричном енергијом стамбено-пословног комплекса Београд на води. У току су припремни радови на изградњи трафостанице за снабдевање електричном енергијом дела које гравитира ка Старом железничком мосту и Савској улици. Трафостаница се налази на потезу од долазног перона старе железничке станице до одлазног перона аутобуске станице. Реч је о засебном објекту који се зида само за потребе трафостанице и неће имати никакве везе са осталим стамбеним или пословним објектима.

– У овом тренутку припремни грађевински радови на ископу јаме напредују добро и састанци се одржавају редовно са представницима извођача и финансијера како би се на време отклонили сви недостаци који се уочавају у поступку припремних радова, односно прегледу документације – каже Горан Стојановић, инжењер у Служби за надзор за објекте 110 и 35 kV Београд. Произвођач опреме за 110 kV страну је General Electric, а за 10 kV страну Шнајдер електрик (Schneider Electric). Опрема је наручена и добар део ње већ је примљен и налази се у магацинима, док су енергетски трансформатори спремни за монтирање.


Како напомиње Стојановић, то је опрема провереног квалитета која се уграђује годинама на подручју ДП Београд. За разводно постројење 110 kV урађено је најефикасније решење због малог простора. То је стандардни тип постројења за градска подручја. Трафостаница је предвиђена као енергетски објекат и преузеће део оптерећења са трафостанице Београд 45. Она ће бити растерећена и тиме се стварају услови за додатно прикључење на мрежу стамбених објеката који се граде на том подручју. Извођач радова је фирма Кодар Енергомонтажа са којом Електродистрибуција Србије има одличну сарадњу.

За грађевински део задужен је Предраг Савић. Електромонтажни део поверен је Горану Стојановићу, док је за телекомуникације задужен Драган Токовић. Рокови су веома кратки и у другој половини следеће године трафостаница Београд 47 биће спремна за пуштање у рад, односно уклапање у 10 kV мрежу на подручју стамбено-пословног комплекса Београд на води, рекао нам је на крају Горан Стојановић.

УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И САОБРАЋАЈНИЦА

Изградња будуће кабловске канализације омогућиће два пута по 24 кабловска извода, који могу да изађу у простор кроз будуће саобраћајнице да би се обезбедило снабдевање нових потрошача на основу већ издатих услова за пројектовање и прикључење.

 

JUN
25
НАПРЕДНА ТЕХНОЛОГИЈА 180 ПУТА УБРЗАЛА ПОВРАТАК НАПАЈАЊА

Електродистрибуција Србије покренула је пројекте увођења најмодерније технологије напредне аутоматизације средњенапонске мреже који су око 180 пута скратили период без електричне енергије у случају квара. Резултати два пројекта у Београду у којима су примењена решења компанија Сименс (Siemens) и Шнајдер електрик (Schneider Electric) показали су да напајање може да се успостави за мање од пола минута.

- Циљ аутоматизације је да се на врло ефикасан начин реконфигурише мрежа и врати у погонско стање, што значи да се утврди која деоница је погођена кваром, да се тај квар изолује и остатак мреже у најкраћем могућем року снабде електричном енергијом. У сарадњи са компанијом Сименс применили смо напредно решење аутоматизације у делу Новог Београда и Земуна, које је показало вишеструко бољи резултат од пројектованих 30 секунди, што је најчешћи репер у свету. Сада причамо о секундама, уместо уобичајених 60 или 90 минута без напајања у случају квара – рекао је Душан Вукотић, вођа пројекта.


Интелигентно решење само-оптимизујуће мреже (SoG – Self Optimization Grid) обухватило је четири трансформаторске станице, ТС 110/10 kV Београд 41 у Блоку 32, у којој је примењена најновија светска технологија и три суседне трансформаторске станице напонског нивоа 35/10 kV - ТС Нови Београд 3, код тржног центра Делта сити, ТС Нови Београд 1 код Фонтане и ТС Земун-Центар на Дунавском кеју. Пројектом нису покривена комплетна подручја тих трафостаница, већ онај део који снабдева значајне институције и изузетно велики број корисника, јер када на Новом Београду дође до квара, као да је без напајања електричном енергијом остао мањи град у Србији. Електродистрибуција Србије се овим пројектом, јединственим у региону, првим овог типа и у толиком обиму, укључила међу лидере у модернизацији електродистрибутивне мреже.

- Примењени начин аутоматизације средњенапонске дистрибутивне мреже директно је повезан са могућностима које произилазе из развоја Индустрије 4.0 и примене савремених комуникационих протокола који представљају основ дигитализације електроенергетских мрежа – истиче Вукотић, магистар електротехнике са 30 година искуства у увођењу најмодернијих технолошких решења у Електродистрибуцији Србије. Без напредних решења, пракса је да када дође до испада средњенапонског извода са шест или седам трафостаница у граду, диспечер шаље екипу, која излази на терен и утврђује место квара и тај процес најчешће може да потраје и сат или два. Корист од примена најновије технологије је вишеструка, а првенствено се односи на повећање поузданости напајања електричном енергијом.

- Да би се избегао директан рад са екипама по терену, урадили смо аутоматизацију, где су на оптималним тачкама у мрежи постављени уређаји којима можемо даљински да управљамо. У концепту напредне аутоматизације који је Електродистрибуција Србије применила на Новом Београду активирани су мрежни контролери. То су посебни системи који прате тај део мреже и аутоматски доносе одлуку на који начин да се уради брза реконфигурација мреже – прецизирао је Вукотић.


Систем напредне аутоматизације у Београду, представља, можда, највећи реализовани систем произвођача Сименс у свету. На пример, на подручју Берлина само су три ТС СН/НН укључене у систем само-оптимизујуће мреже, а у Београду укључено је више од 35 ТС.

- Овај пројекат је најбољи пример који потврђује многобројне предности које инвеститор и крајњи корисници добијају улагањем у модернизацију енергетске инфраструктуре уз употребу савремених софтверских решења. Дуже застоје у напајању електричном енергијом трансформисали смо у трагове на енергетском „радару” – рекао је Мирослав Ристић, руководилац одељења Eлектрификација и аутоматизација (Electrification & Automation) у компанији Сименс Србија.

У оквиру увођења напредних решења аутоматизације средњенапонске мреже реализован је и пројекат у самом центру Београда са опремом компаније Шнајдер електрик.

ПОУЗДАНИЈЕ НАПАЈАЊЕ И ЗА ЦЕНТАР ГРАДА

- Изабрали смо трафостанице старе и више од 40 година које напајају уже градско језгро: Славију, Богословију и Дорћол. Ти делови средњенапонске мреже још имају електро-механичку заштиту, што је условљавало другачија решења од оног које је примењено на Новом Београду. У центру града уграђене су даљинске станице које могу да комуницирају међусобно. Једна од тих даљинских станица на средњенапонском изводу добије водећу улогу и према алгоритму одлучује о реконфигурацији мреже. Резултат који смо постигли је два пута бољи од пројектованог, односно за укупно 18 секунди обезбеђује се напајање електричном енергијом након појаве квара – рекао је Вукотић.

Искуства добијена на основу решења примењених у ЕДС, неспорно трасирају пут ка решењима напредне аутоматизације која се све више реализују у свету. План је ширење аутоматизације мреже са циљем да се повећа поузданост напајања електричном енергијом на територији целе државе, а пре свега у великим градовима.

 

JUN
25
БРЗО И ПО ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА

Стручњаци Огранка Електродистрибуција Суботица интензивно прате измештање електроенергетских објеката на деоници пруге Нови Сад-Суботица где су у току радови на водовима који се укрштају са приступним саобраћајницама. Током прошле и у првој половини ове године на подручју огранка интензивно се радило на измештању електроенергетских објеката који се укрштају са пругом. Како истиче Миладин Лошић, руководилац Сектора за планирање и инвестиције у суботичком Огранку, због надзора на измештању и заштити надземних и подземних електроенергетских водова, који су се налазили на траси пруге Нови Сад-Суботица-Келебија-државна граница, било је неопходно присуство запослених у Електродистрибуцији. Њихова улога је утолико већа јер је пројектом предвиђено да се измести и заштити 45 објеката. У току су радови на заштити и измештању електроенергетских водова који се укрштају са приступним саобраћајницама, а како је планирано и овај посао би требало да буде окончан до краја године.


Истовремено, за осветљење подвожњака и рада црпних станица као и за потребе напајања електричном енергијом железничких станица предвиђена је изградња једне дистрибутивне трансформаторске станице типа МБТС инсталисане снаге 1.000 kVA, реконструкција четири постојеће ТС инсталисане снаге по 1.000 kVA, изградња индивидуалних прикључака 20 kV кабловских водова уз две МБТС инсталисане снаге по 1.000 kVA, пет стубних трафсформаторских станица (СТС) инсталисане снаге по 400 kVA као и 40 типских прикључака. Тренутно је, објашњава Лошић, изграђена и активирана једна МБТС, једна СТС и 12 прикључака.

Пруга Нови Сад-Суботица дуга је 108 километара и то је трећа деоница пруге за велике брзине од 200 километара на сат кроз Србију, од Београда до државне границе с Мађарском. Према симулацијама, када брза пруга Нови Сад-Суботица буде завршена, међународни путнички возови ову релацију прелазиће за 42 минута. У септембру се очекују специјални возови који ће тестирати исправност пруге како би већ у децембру могао да буде успостављен редован железнички саобраћај.

 

JUN
10
У СУСРЕТ НОВОМ САВЕТОВАЊУ ЦИРЕД СРБИЈА

За 14. Саветовање о електродистрибутивним мрежама Србије које ће бити одржано од 16. до 20. септембра на Копаонику пријављено је 88 стручних радова подељених у шест тематских целина, речено је на састанку чланова Извршног и Надзорног одбора ЦИРЕД Србија.

– На састанку одржаном 24. маја највише је било речи о завршним припремним активностима за наредно саветовање, али и о изради новог сајта, својеврсног информатора за све који желе да се информишу о раду удружења – рекао је др Зоран Симендић, председник ЦИРЕД Србија.


Тематске целине које ће се обрађивати на саветовању односе се на компоненте мреже, квалитет електричне енергије у електродистрибутивним системима, заштиту и управљање у електродистрибутивним мрежама, дистрибуцију и ефикасно коришћење електричне енергије, планирање дистрибутивних система, као и на тржиште електричне енергије.

– План је да се током саветовања одржи низ промоција, предавања и округлих столова на основу којих ће се присутни упознати са тренутним стањем и иновацијама из области дистрибуције електричне енергије код нас и у региону. Неке од тема су промоција пројекта зелена агенда (WB6-Green agenda), предавања о интегрисању обновљивих извора енергије (ОИЕ) и купаца произвођача у електродистрибутивну мрежу, коришћење података из система за управљање прекидима (OMS) ради унапређења поузданости, куповина електричне енергије из ОИЕ, али и о реалном проширењу активних дистрибутивних мрежа – истакао је Симендић и позвао инжењере и запослене у Електродистрибуцији Србије да учествују на саветовању које ће окупити више стотина стручњака из Србије и региона.

ПОЈАЧАЊЕ У РАДУ УДРУЖЕЊА

Учешће стручњака Електродистрибуције Србије у руководству ЦИРЕД Србија појачано је избором Биљане Комненић, директорке Техничког система и Саше Стефановића, помоћника директора, за чланове Извршног одбора ЦИРЕД Србија који је члан међународног удружења за електродистрибутивне мреже.

 

JUN
08
РАЗМЕНА ИСКУСТАВА СА КОЛЕГАМА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Делегација челника електродистрибуција из Републике Српске посетила је Електродистрибуцију Србије током одржавања Свесрпског сабора у Београду и са пословодством компаније, које је предводио Бојан Атлагић, в. д. директора разменила искуства о пословању, развојним пројектима и инвестицијама.

- Електродистрибуција Србије је уз подршку државе покренула велики инвестициони циклус модернизације и реконструкције средњенапонске и нисконапонске мреже. У прошлој години уложили смо око 50 милиона евра у обнову нисконапонске мреже, око 20 милиона евра у замену трансформатора и покренули велики пројекат уградње паметних бројила са даљинским очитавањем. До сада смо заменили око 250.000 бројила новим паметним уређајима и план је да за два месеца уградимо још 150.000 – рекао је Атлагић на састанку у седишту компаније, пожелевши колегама добродошлицу у, како је истакао, вашу Електродистрибуцију Србије.


Атлагић је најавио и да Електродистрибуција Србије покреће пројекат дигитализације и аутоматизације средњенапонске мреже у сарадњи са компанијом Шнајдер електрик.

- Ми смо најмлађа енергетска фирма у Србији, пошто смо 2021. године формирани одлуком Владе Републуке Србије и имамо велике могућности за даљи развој – закључио је Атлагић.


Вјекослав Бобар, директор Пословног система ЕДС прецизирао је да је за само шест месеци уместо дрвених постављено чак 34.000 бетонских стубова нисконапонске мреже на дистрибутивним подручјима Краљева, Крагујевца и Ниша и најавио другу фазу тог пројекта за већу поузданост напајања електричном енергијом.

- Препознали смо могућности и искористили донацију од 110 милона евра из ЕУ фондова за пројекат увођења више од 400.000 паметних бројила, што ће поред бројиних предности за кориснике омогућити и смањење нетехничких губитака – истакао је др Бобар.


Драган Чавић, директор ОДС Електрокрајина рекао је Електрокрајина брине о дистрибуцији електричне енергије за око 260.000 корисника, што је око половине укупног броја корисника у Републици Српској. Он је објаснио да је пет електродистрибутивних предузећа у РС, које су део холдинга Електропривреде Републике Српске, прошло кроз промене и најавио и издвајање оператора дистрибутивног система.

- Имамо одличне резултате у смањењу губитака на мрежи, који су испод девет одсто – рекао је Чавић и додао да се и у РС реализују пројекти уградње паметних бројила са даљинским очитавањем.


Делегација из РС, у којој је био и Огњен Куљић, директор Електро Херцеговине, обишла је и трафостаницу 110/10 kV Београд 41, једну од најмодернијих у систему Електродистрибуције у којој је примењен пројекат напредне аутоматизације средњенапонске мреже, што је скратило период без напајања у случају квара за чак 180 пута.

У Новом Саду гости из Републике Српске посетили су Национални дистрибутивни диспечерски центар где су се упознали су са значајем, функционалношћу и хијерархијом управљања диспечерских центара у Србији.

 

МАЈ
25
ПУШТЕНА У РАД НОВА ТРАФОСТАНИЦА МРЧАЈЕВЦИ

Електродистрибуција Србије пустила је у рад нову трафостаницу 35/10 kV Мрчајевци која ће обезбедити стабилно, континуирано и поуздано напајање електричном енергијом за 13.500 становника, важну саобраћајну инфраструктуру и локалну привреду.

Пуштању у рад трафостанице присуствовали су Дубравка Ђедовић Хандановић, министарка рударства и енергетике, Бојан Атлагић в. д. директора Електродистрибуције Србије, Милун Тодоровић, градоначелник Чачка, Јовица Јевтић, координатор Дистрибутивног подручја Краљево, Стојан Васовић, директор огранка ЕД Чачак и други.


- Нова трафостаница изузетно је важна за све људе из Мрчајеваца и околине. Добиће сигурније и безбедније снабдевање електричном енергијом, а међу њима је и доста малих привредника, ратара, воћара и сточара који доприносе развоју овог краја. Захвална сам свима на стрпљењу и поверењу да ћемо урадити оно што смо обећали. Сви ови радови иду у прилог томе да можемо да прикључимо више корисника на мрежу, што је важно за привреду, аеродром и аутопутеве. Зато се на територији Чачка тренутно граде још две трафостанице као што је ова, то су Крстац и Паковраће – рекла је Ђедовић Хандановић.

Министарка је истакла да је квалитетнија електрична енергија за грађане циљ због којег је држава започела историјска улагања у нисконапонску мрежу у целој Србији.

- Само у Чачку и околини је постављено око 2.200 нових, бетонских стубова, а замењено је око 200 километара старог ужета самоносивим кабловским снопом – прецизирала је Ђедовић Хандановић.

Градоначелник Чачка рекао је да је нова трафостаница у Мрчајевцима значајна и за планирану петљу будуће брзе саобраћајнице Мрчајевци – Катрга – Крагујевац.

- Уз ову и две „тридесетпетице“ дуж ауто пута „Милош Велики“ долазимо до укупног износа од 1,3 милијарде динара уложених у снабдевање електричном енергијом у нашем граду – нагласио је Тодоровић.

Изградња ТС Мрчајевци инсталисане снаге од два пута по четири MVA, је испуњење важног циља огранка ЕД Чачак и обезбедила је енергетске капацитете на које се дуго чекало. Паралелно су урађени и прикључни водови 35 kV и 10 kV. Реч је о више од 1.250 метара дуплог 35 kV вода и пет водова напонског нивоа 10 kV у дужини од око 3.500 метара.

Радови на трафостаници започети су у септембру 2023. године и завршени су веома брзо захваљујући доброј сарадњи инвеститора и извођача радова. Уграђена је и најмодернија опрема реномираних произвођача. Трафостаница Мрчајевци се налази у близини магистралног пута, на тромеђи Краљева, Чачка и Крагујевца у долини Западне Мораве, близу је цивилни аеродром, а очекује се и почетак изградње брзе саобраћајнице Крагујевац-Мрчајевци.

Захваљујући истовременом завршетку радова на трафостанци и водовима ТС Мрчајевци ће одмах прихватити велики део напајања електричном енергијом у том подручју. У Мрчајевцима су недавно изграђене и две трафостанице ТС 10/0,4 kV. Заједно су ове инвестиције Електродистрибуције Србије обезбедиле боље напонске прилике за цело подручје које покрива нова електроенергетска инфраструктура.

 

МАЈ
21
У СРБИЈИ ОКО 3.100 ПРОЗЈУМЕРА

Број купаца-произвођача електричне енергије у Србији повећан је око седам пута у протеклих годину и по на око 3.100 и интересовање грађана и привреде за постављање соларних панела и даље расте, речено је на трећој међународној конференцији о купцима - произвођачима електричне енергије „Прозјумери - две године после".

- Електродистрибуција Србије заједно са Министарством енергетике и рударства ради на додатном поједностављивању и убрзању процедура за купце-произвођаче – рекао је Предраг Матић, директор Дирекције за планирање и инвестиције у Електродистрбуцији Србије.

Матић је прецизирао да су на дистрибутивну мрежу тренутно прикључени капацитети купаца-призвођача инсталисане снаге око 52 мегавата и да је у обради велики број захтева за нова прикључења.


- Имамо чак 1.588 захтева купаца-произвођача из индустрије за прикључење чак 415,6 мегавата соларних капацитета, као и захтеве 437 домаћинстава и четири стамбене заједнице – рекао је Матић и објаснио да је број захтева привреде повећан и због ограничења снаге за прозјумере које ступа од 1. јула ове године.

Учесници конференције су се сагласили да је поред једноставнијих процедура потребно и едуковати кориснике о томе колики је оптималан капацитет електране коју постављају.

Најбоље решење и за купце-произвођаче и за дистрибутивни систем је да се снага фотонапонских панела одреди према годишњој потрошњи електричне енергије јер су тако губици система најмањи, а период враћања инвестиције најкраћи, речено је на скупу. То је показала и студија о интеграцији купаца произвођача на дистрибутивни систем, на којој група аутора са Електротехничког факултета ради заједно са немачким ГИЗ-ом, а чије резултате је представио др Дарко Шошић. Студија је се реализује у оквиру Пројекта Немачке развојне сарадње који спроводи ГИЗ у партнерству са Министарством рударства и енергетике.

Помоћница министарке рударства и енергетике за енергетску ефикасност и климатске промене Маја Вукадиновић је на конференцији рекла да је енергетска самосталност употребом соларне енергије корисна свима, како домаћинствима и привреди, тако и држави.

- Управо то представља једно од оруђа помоћу којег можемо укључити велики број грађана у енергетску транзицију. Међу прозјумерима имамо манастире, Жичу као најпознатији, основне и средње школе, привреднике, јавне објекте - рекла је Вукадиновић.

Она је најавила и да ће се кроз планиране измене Закона о енергетици, током ове године, успоставити правни оквир за активне купце, којима ћемо омогућити да произведену зелену енергију користи за сопствене потребе, а вишак да продају на тржишту. Вукадиновић је додала и да ће се спровести и мере за унапређење процедуре прикључења, нарочито на дистрибутивном нивоу, где је циљ дигитализован и транспарентан поступак прикључења за електране и прозјумере.

Конференција је у Привредној комори Београда у организацији портала Енергија Балкана окупила представнике државних институција, академске заједнице, привреднике и потенцијалне кориснике.

 

МАЈ
20
РЕКОНСТРУИСАНО 2.500 КИЛОМЕТАРА НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ

Електродистрибуција Србије уложила је око 50 милиона евра у реконструкцију нисконапонске мреже и за мање од годину дана обновила око 2.500 километара мреже на дистрибутивним подручјима Ниша, Краљева и Крагујевца, која обухватају 20 локалних самоуправа у Србији.

- То је управо онај део мреже са којим сви ми као грађани имамо непосредан контакт. Реконструкцијом се решавају вишедеценијски проблеми који су последица недовољног улагања, а које су грађани осећали кроз прекиде напајања приликом временских непогода, кварове на уређајима у домаћинству, па и опасност од неизолованих проводника. Завршетком ове инвестиције Електродистрибуција Србије омогућила је грађанима квалитетније и сигурније напајање електричном енергијом, са мање кварова и прекида у снабдевању, и уједно створила услове за значајне уштеде у даљем пословању - рекла је Дубравка Ђедовић Хандановић, министарка рударства и енергетике.


Реконструкција нисконапонске мреже, односно замена више од 34.000 дрвених стубова бетонским и замена неизолованих проводника самоносећим кабловским снопом, донеће значајне уштеде Електродистрибуцији Србије.

- Око милион евра на годишњем нивоу ће уштедети Електродистрибуција Србије смањењем техничких губитака, односно расипања енергије која није ни стигла до грађана, трошкова прегледа одржавања мреже и сече растиња, док ће грађани имати поузданије и квалитетније снабдевање - навела је министарка.

Лоша мрежа ограничавала је и могућности за прикључење нових купаца, посебно са повећањем броја захтева грађана за прикључење соларних панела које постављају на крововима.


- Број купаца-произвођача и инсталисана снага соларних електрана на крововима повећана је шест до седам пута у претходних годину и по. Данас на мрежи имамо више од 3.000 купаца-произвођача, укупног капацитета већег од 50 МW, а реконструкцијом мреже створени су услови за прикључење нових купаца и повећање снаге код постојећих - рекла је Ђедовић Хандановић.

Реконструкција нисконапонске мреже само је део укупних улагања у електродистрибутивни систем, за које је укупно предвиђено око 440 милиона евра, што су историјски највећа улагања у овај део енергетског система.

- Од октобра прошле године, уграђено је више од 200.000 паметних бројила, што ће такође утицати на мање губитке на мрежи и квалитетнију услугу за потрошаче. У замену трансформатора уложено је око 20 милиона евра, а до краја 2023. замењена су 723 мања трансформатора, као и пет великих, а преосталих 11 великих биће замењено до краја лета – истакла је Ђедовић Хандановић.

 

АПРИЛ
02
У СРБИЈИ ДО КРАЈА ДЕЦЕНИЈЕ 80 ОДСТО ПАМЕТНИХ БРОЈИЛА

Електродистрибуција Србије заменила је у кратком року више од 120.000 старих бројила новим паметним уређајима у оквиру плана модернизације који грађанима доноси погодности попут праћења потрошње, уштеде електричне енергије и прецизног даљинског очитавања.

- План је да у Србији до краја деценије буде 80 одсто паметних бројила у систему, што је у складу и са циљевима ЕУ. Замена бројила је за домаћинства и привреду потпуно бесплатна, што је само један од бенефита. Грађани ће коначно имати јасан и прецизан увид у потрошњу и моћи ће да штеде енергију, јер је управо штедња један од главних мотива за замену бројила у домаћинствима - рекао је Саша Марчета, специјалиста за паметне мерне системе у Електродистрибуцији Србије.

Када систем буде комплетно примењен потрошачи ће добити могућност увида у податке и свако ће моћи да створи слику о својој потрошњи, да је анализира и да уместо једне вредности која сада добијамо на рачуну, види дневне па чак и сатне вредности.


- То значи да ћемо моћи да видимо да рецимо ноћу, док спавамо и мислимо да не трошимо ништа, уочимо да нам у ствари неки стари фрижидер троши 300 вати на сат, или да неки уређаји попут бојлера троше више него што смо очекивали и да из тога закључимо да нам је боље да набавимо енергетски ефикасније уређаје или да очистимо каменац са грејача бојлера – оценио је Марчета.

Паметна бројила поред мерења потрошње, имају сат и календар, меморију да упамте податке и комуникациони модул којим комуницирају са центром управљања, а технологија очитавања података о потрошњи слична је технологији мобилних телефона. Заменом бројила отклониће се и сви досадашњи проблеми који су произилазили из ручног очитавања, као што је могућност људске грешке при уписивању података или неприступачност бројила. Увек ћемо имати тачно очитавање за рачун јер бројило сваког првог у месецу у 00.00 памти стање и тај се податак и у самом бројилу чува годину и по.

- Поред тога, подаци се очитавају и неколико пута дневно, затим се шаљу у специјализован информациони систем у ЕДС. У потпуности су безбедни и њима може да приступи мали број запослених, а потрошачи су заштићени. Паметна бројила региструју и све промене као што су кварови, нестанак напона, па и покушаји злоупотреба бројила за неовлашћену потрошњу електричне енергије, што је битно и за ЕДС, и за потрошаче – рекао је Марчета. -Ако смо са аналогних телефона прешли на дигиталне, па на паметне телефоне, тако треба и да пређемо на паметна бројила како би могли да искористимо све бенефите која та бројила пружају.


Прва фаза замене бројила финансира се из средстава ЕУ у износу од 110 милиона евра и план је да се у оквиру овог дела пројекта замени укупно 470.000 бројила. - Од тога ће у Београду бити замењено укупно 318.000 бројила, у Новом Саду 65.000, код индустријских потрошача 49.000, док ће у домаћинствима на целој територији Србије бити измештено и 38.000 мерних места - објаснио је Марчета.

Током друге фазе, која ће са 40 милиона евра бити финансирана из кредита Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), биће замењено 200.000 бројила у Нишу, Краљеву и Чачку, а очекује се и 80 милиона евра из кредита Европске инвестиционе банке за замену око 400.000 бројила.

- У те три фазе уз помоћ средстава ЕУ, ЕБРД и ЕИБ на мрежи би требало да буде око 1,1 милиона паметних бројила, односно око 30 одсто од укупног броја у Србији, а пројекат ће бити настављен до достизања циља од 80 одсто – истакао је Марчета.

 

МАРТ
01
СТАБИЛНО СНАБДЕВАЊЕ ЗА КРАГУЈЕВЧАНЕ И 500 ИНСТИТУЦИЈА

Трафостаница 110/10/10 kV КГ 005 Дивље поље пуштена је у рад након свеобухватне реконструкције чиме је завршен још један капитални пројекат на Дистрибутивном подручју Крагујевац, који ће осигурати поуздано снабдевање електричном енергијом више десетина хиљада Крагујевчана. Пројекат је укључио комплетну замену постојеће примарне и секундарне опреме на свим напонским нивоима, уградњу додатног трансформатора снаге 31,5 MVA, опреме за ново трафо поље 110 kV и опреме за нове ћелије на секундару и терцијеру. Завршени су и неопходни грађевински радови за прилагођавање новој опреми, као и санација самог објекта. Тако је инсталисана снага ове трафостанице повећана на два пута по 31,5 MVA.

- Реконструкцијом ове значајне трафостанице повећава се поузданост снабдевања електричном енергијом за око 40.000 грађана Крагујевца – истиче Биљана Јанковић, директор Сектора за планирање и инвестиције Дистрибутивног подручја Крагујевац. - Удвостручили смо инсталисану снагу трафостанице на 63 MVA, уградили модерну ефикасну опрему и обухватили све грађевинске радове за санацију објекта. Повећана снага је била императив јер је изграђен велики број нових институција, привредних објеката и стамбених насеља у делу града који снабдева та трафостаница.


Реконструисани електроенергетски објекат обезбедиће квалитетније снабдевање електричном енергијом за око 16.000 крагујевачких домаћинстава у градским и сеоским насељима, укључујући и око 2.000 новоизграђених станова, као и највеће крагујевачко насеље Аеродром. Додатно се унапређује напајање електричном енергијом за готово 500 привредних субјеката и институција, попут нове Палате правде, новог затвора, Универзитетског клиничког центра, Хитне помоћи, студентског дома, крагујевачког Универзитета, читавог низа факултета, средњих и основних школа, као и многих других корисника.

– Ова инвестиција обезбедиће стабилније и поузданије снабдевање електричном енергијом и тиме унапредити квалитет живота великог броја људи – каже др Дејан Савић, координатор Дистрибутивног подручја Крагујевац. Савић истиче да квалитетно снабдевање електричном енергијом постаје предуслов за привредни развој свих градова и општина на Дистрибутивном подручју Крагујевац који желе да привуку стране и домаће инвестиције и омогуће отварање нових радних места. Руководство Дистрибутивног подручја Крагујевац наставља да улаже у важну електроенергетску инфраструктуру на територији Електродистрибуције Крагујевац, па се тако у наредном периоду планира изградња трафостанице 110/35/10 kV Крагујевац 4 Сајмиште, затим изградња трафостанице 35/10 kV Баре, као и изградња и реконструкција 35 kV подземних и надземних водова.


 

ФЕБ.
21
НОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА ВЕЋУ ЕФИКАСНОСТ МРЕЖЕ У БЕОГРАДУ

Електродистрибуција Србије добила је 723 нова трансформатора најмодернијег типа, за унапређење дистрибутивне мреже на територији целе Србије. Средства за замену трансформатора обезебедила је Влада Србије из фондова ЕУ у оквиру Пројекта мера за ублажавање последица енергетске кризе. Од укупног броја, Дистрибутивном подручју Електродистрибуција Београд припао је 161 трансформатор.

– Захваљујући доброј организацији и преданом раду запослених у Служби за одржавање електроенергетских објеката, замењен је 161 трансформатор на дистрибутивном подручју Београда. С обзиром на то да су рокови били кратки, а посао обиман, све је завршено ефикасно и на време – рекао је др Александар Јокић, координатор Дистрибутивног подручја Електродистрибуција Београд.


Уграђени су уљни трансформатори снаге 630 kVA и 1.000 kVA, зависно од типа трафостаница. Углавном су уграђивани трафои истог напонског нивоа као претходни, али када је ситуација то захтевала због повећаног броја корисника постављани су трафои веће снаге. Заменом трафоа повећана је ефикасност трафостаница, смањени су губици на мрежи, односно они су сведени на минимум.

– Постигли смо циљ да сви корисници на подручју које покривамо имају сигурније снабдевање електричном енергијом – нагласио је Јокић. Замена трафоа урађена је по приоритетима, циљано, на основу старости. Тако је у Огранку Београд центар замењено 56 трафоа снаге 1.000 и 630 kVA, затим у Огранку Земун 38 трафоа, од тога 22 снаге 1.000 kVA и 16 снаге 630 kVA, док је у Огранку Баново брдо замењено 34 трафоа. На подручју Огранка Крњача уграђено је 19 трафоа, и то по три снаге 400 kVA и 1.000 kVA, као и 13 снаге 630 kVA. У Огранку Младеновац инсталисано је 10, док су у Огранку Обреновац замењена четири трафоа. Добра припрема, додао је Јокић, организованост и максимално залагање свих запослених на овом пројекту представљају кључ успеха и захваљујући томе сви изазови приликом замене трафоа успешно су превазиђени.

- Дешавало се да техничари из трафо-секције у једном дану замене чак три трафоа, али када је ситуација на терену сложенија мењали су по један дневно. Запослени су поред посвећености показали и тимски дух тако да су по завршетку замене трафоа у свом огранку, помагали колегама из других огранака – рекао је Јокић. Због сложености посла радиле су по три екипе у две смене. Највише трафоа замењено је тамо где су велики стамбени комплекси односно велики број потрошача. На пример, то су стамбени блокови на Новом Београду који припадају Огранку Земун. - Стари трансформатори јесу функционисали, али све ово је урађено превентивно, да би се повећала ефикасност и смањили губици на мрежи. Самом заменом обезбеђује се боља поузданост и ефикасност електроенергетског система на нивоу Дистрибутивног подручја Београд – закључио је Јокић.

Балканском улицом

Запослени у Огранку Београд центар успешно су заменили трафо на изазовној локацији у Балканској улици. Посао су отежавали неприступачан терен, велики број шахтова и огромно дрво платана које је под заштитом Града Београда. Сналажљивошћу и знањем, посао замене трафоа урађен је професионално и на време.

 

ФЕБ.
10
ПУН ЗАМАХ У РАДОВИМА НА ФРУШКОГОРСКОМ КОРИДОРУ

Новосадска електродистрибуција започела је изградњу прикључака за градилишта кључних објеката трасе брзе магистрале Нови Сад – Рума и петог дунавског моста. Ту спадају по две трансформаторске станице 20/0,4 kV за сваки од мостова са обе стране Дунава, као и две за изградњу тунела Иришки венац, једна у Парагову у надлежности Електродистрибуције Нови Сад (ЕДНС), а друга на локацији будуће наплате проласка кроз тунел и контролног центра тунела са стране Ирига, која је у надлежности румске Електродистрибуције.

Руководилац Зорица Станковић из Дирекције за планирање и инвестиције каже да је пред Електродистрибуцијом Нови Сад у наредне две године обиман посао око израде техничких решења на измештању и заштити свих постојећих енергетских објеката који се налазе на делу будуће саобраћајнице.


– Предстоји и пројектовање и изградња свих недостајућих електроенергетских објеката у служби трајних прикључака за потребе брзе магистрале. Посебан изазов представља решавање трајног прикључка напајања тунела Иришки венац – рекла је Станковићева.

Како истиче, изузетно је важна изградња петог моста у продужетку Булевара Европе, како би се стекли неопходни услови за напајање Новог Сада из правца Лединаца, чиме би се омогућило коришћење постојећих капацитета трафостанице 110/20 kV Нови Сад 1. Ово стога што су већ затражени нови капацитети у Граду, али и за будуће потребе ширења Новог Сада уз Дунав. На потезу Нови Сад-Рума планирана је изградња брзе магистрале од аутопута Е75, између пумпе Минут и чеоне наплатне станице Нови Сад Југ, до уласка у тунел испод Фрушке горе. Ту је и подизање моста преко Дунава на потезу Каћ-Петроварадин са обилазницом око Петроварадина, вијадукт и тунел Ширине, а потом и проширење постојећег пута према Руми са изградњом тунела Иришки венац. За тунел ће бити постављене две цеви у дужини од 3,5 километара, што га чини најдужом грађевином те врсте у Србији. У исто време са Фрушкогорским коридором, започета је и изградња петог моста преко Дунава у продужетку Булевара Европе са новосадске стране, односно обилазнице око Сремске Каменице са сремске стране, која ће спојити Нови Сад на још једном месту са Фрушкогорским коридором, односно аутопутем.


 

ЈАН.
29
ИНВЕСТИЦИЈЕ И РЕЗУЛТАТИ ЗА ПОНОС

Електродистрибуција Србије је само из сопствених средстава у прве три године самосталног пословања уложила више од 30 милијарди динара у најважније инвестиционе пројекте. Те инвестиције су основа унапређења поузданости снабдевања електричном енергијом, модернизације и ширења капацитета електродистрибутивне мреже.

- У просеку се из сопствених средстава инвестира више од 85 милиона евра годишње у кључне електроенергетске објекте. Све што Електродистрибуција Србије планира, улаже, гради, реконструише, мења и модернизује ради се да би сва домаћинства, привреда и институције у Србији имали квалитетно и поуздано напајање електричном енергијом. Тако остварујемо своју основну улогу као оператор дистрибутивног система и кључна карика електроенергетског система. Инфраструктура Електродистрибуције Србије, трансформаторске станице, стубови, каблови, заједно са другим деловима система доводе електричну енергију директно до корисника на територији целе државе. Свесни смо важности те улоге и зато улажемо и водимо рачуна о одржавању и модернизацији сваког сегмента мреже и нашег пословања. Захвалан сам запосленима у Електродистрибуцији Србије јер успех у том послу почива на знању, стручности и посвећености које свакодневно показују – рекао је Бојан Атлагић, в. д. директора Електродистрибуције Србије.


У сумирању резултата поводом 28. јануара, Дана Електродистрибуције Србије истичу се пројекти реализовани и започети уз помоћ државе, за које су средства обезбеђена из донација, ЕУ фондова и кредита међународних финансијских институција, као што су Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) и Европска инвестициона банка.

Кључни пројекат за унапређење мерне инфраструктуре је покренут у последњем кварталу 2023. године и у кратком року постављено је више од 120.000 паметних бројила у Београду и Новом Саду. Замена старих бројила новим паметним уређајима са могућношћу даљинског очитавања прошириће се и на друге градове у Србији, тако да ће уследити Ниш, Краљево, Чачак и други.

Паметна бројила доносе бројне предности и корисницима и дистрибуцији јер грађани могу да прате своју потрошњу и лакше штеде енергију, подаци се аутоматски меморишу и чувају у систему, док даљинско очитавање елиминише ризик од људске грешке, али и смањује трошкове Електродистрибуције Србије. План је да до краја деценије у дистрибутивној мрежи буде 80 одсто паметних бројила, што је на нивоу циља и земаља ЕУ.


Уз помоћ Владе Србије из фондова ЕУ, у 2023. години обезбеђена су и средства и за замену трансформатора у трафостаницама напонског нивоа 10/0,4 kV на територији целе Србије. Електродистрибуција Србије добила је и уградила чак 723 трансформатора најмодернијег типа, што је повећало ефикасност рада трафостаница, а тиме и смањило губитке на мрежи.

Вредно се радило и на одржавању мреже у претходне три године. Стари алуминијумско-челични проводници замењени су отпорнијим и бољим самоносивим кабловским сноповима на чак 3.400 километара дистрибутивне мреже. Замењено је неколико десетина хиљада стубова. Само у оквиру реконструкције надземне нисконапонске дистрибутивне мреже на подручјима Краљева, Крагујевца и Ниша за шест месеци 2023. године подигнуто је 21.787 стубова.


Електродистрибуција Србије активно је укључена у све велике развојне пројекте од посебног значаја за нашу државу. Нови аутопутеви, брза пруга, нове модерне фабрике страних инвеститора, дата центар и стадиони, неки су од стратешких објеката за које се обезбеђује енергетска мрежа и на тај начин даје значајан допринос привредном развоју Србије.

Припрема се изградња трафостаница и дистрибутивне мреже за напајање електричном енергијом будућег комплекса у Сурчину, у којем ће бити организована међународна изложба EКСПО 2027.

- Тај пројекат окосница је новог програма за економски раст и развој Србије. Зато је пред Електродистрибуцијом Србије велики и одговоран посао и сигуран сам да ћемо га успешно реализовати јер имамо знање, стручњаке и искуство – рекао је Атлагић.


За реализацију пројекта мултимедијалне изложбе EКСПО 2027 потребна је изградња 11 трафостаница 10/0,4 kV, прикључних разводних постројења 10 kV са уклапањем у будућу мрежу 10 kV. Највећи објекат који ће се градити је трафостаница 110/10 kV Београд 58 – Национални стадион. Та трафостаница напајаће нови сајамски простор у којем ће бити изложба EКСПО 2027 и све пратеће објекте неопходне за функционисање тог комплекса. Поред тога, Електродистрибуција Србије је од почетка укључена и у пројекат изградње националног стадиона у Сурчину, који ће бити уз сајамски комплекс.

Стручњаци Електродистрибуције Србије укључени су у сваку инвестицију за коју је потребно обезбедити напајање електричном енергијом, монтери су даноноћно на терену, када год је потребно брзо нормализовати напајање у ванредним ситуацијама које изазивају временске неприлике. Ради се на развијању нових пројеката уз свакодневни посао на одржавању и изградњи мреже. Тако је било у претходне три године и наставиће се и у наредном периоду.

Градилишта за нову енергију

Није лако набројати ни само највеће пројекте који су у протекле три године реализовани или су радови на њима започети. На високом напону завршена је изградња ТС 110/35/10 kV Уб, која је пуштена у погон септембра 2022. године, а месец касније пуштена је у рад ТС 110/35/10 kV Тутин. У 2023. години завршене су и пуштене у рад ТС 110/20 kV Аранђеловац 2, ТС 110/35 kV Ужице 2 и ТС 110/35/10 kV Пожаревац 2, а завршни радови су у току на ТС 110/35 kV Прибој. Радови на реконструкцији завршени су на ТС 110/35 kV Петровац и ТС 110/10 kV Крагујевац 5 (Дивље поље), а завршни радови су у току на ТС 110/35/20/6 kV Шабац 1 и ТС 110/10 kV Нови Пазар 2. Раде се и реконструкције ТС 110/35 kV Београд 6, ТС 110/35 kV Београд 10 и ТС 110/35 kV Велико Градиште (I и II фаза). Изградња ТС 110/10 kV Ниш 6 је завршена и за пуштање у погон се очекује да ЕМС заврши радове на далеководу, гради се нова ТС 110/35/20 kV Зрењанин 1, а у ТС 110/20 kV Ада у су току радови на адаптацији опремању поља 110 kV. Од средњонапонских објеката по важности за стабилно напајање омиљеног туристичког одредишта, али и по лепом изгледу издваја се новоизграђена ТС 35/10 kV Дивчибаре.


 

ЈАН.
5
ПРОКОП У ПУНОМ СЈАЈУ

У железничкој станици „Београд Центар“ засијала је пуним сјајем нова станична зграда, захваљујући Електродистибуцији Србије која је ефикасно и квалитетно испунила све захтеве за изградњу трафостаница и прикључење на дистрибутивну мрежу.
–Читав посао смо урадили у договореном року. Посебан изазов за инжењере из пројектног бироа Електродистрибуције Београд био је да осмисле техничко решење које би могло да се примени у ограниченом простору који је био на располагању. Наше колеге пратиле су читав поступак укључујући пројектовање и добијање потребних дозвола, наручивање опреме, уградњу и прикључење на 10 kV мрежу. Посао је урађен професионално, поштовани су сви технички стандарди и станична зграда је прикључена на дистрибутивни систем.- рекао је др Александар Јокић, координатор за Дистрибутивно подручје Београд. Јокић је истакао да је инсталисана снага од 10,08 MVA за напајање електричном енергијом читавог комплекса подељена у 15 трафостаница.
–Специфичност овог пројекта је да је свих 15 трафостаница смештено у један објекат, скромних димензија, који се налази у бетонској конструкцији изнад колосека. Направљена су и три прикључно-разводна постројења, смештена у техничку просторију позиционирану уз конструкцију – објаснио је Јокић. Постројење се састоји од 36 ћелија подељених у три целине и у њима се мери потрошња електричне енергије за све објекте.


Уграђена је најсавременија опрема која осигурава поуздано и стабилно напајање електричном енергијом читавог комплекса станичне зграде и пратећих пословних објеката. Тиме су максимално испуњени захтеви инвеститора овог пројекта Инфраструктуре железнице Србије и компаније Railway City. Станичана зграда на Прокопу напаја се електричном енергијом из модерне трафостанице 110/10 kV „Аутокоманда“. Сва три разводна постројења имају могућност даљинског управљања и биће интегрисана у даљински систем. Нову, станичну зграду главне београдске железничке станице „Београд Центар“, такозвани Прокоп, на дан ослобођења Београда, 20. октобра отворио је председник Србије Александар Вучић. Пројекат изградње је започет још 1976.године и више пута је прекидан и настављан. Обимни радови у оквиру Прокoпа, интезивирани су у децембру 2014. године, док је прва фаза радова завршена у јануару 2016.године. У Прокоп је инвестирано 81,2 милиона евра, од којих је 15 милиона евра уложено у станичну зграду. Нова станична зграда се простире на око 6.000 квадратних метара, поседује 100 паркинг места, која се налазе на горњем нивоу комплекса, 12 покретних степеница, 10 лифтова и 13 комерцијалних садржаја. Зграда ће имати чекаонице, продавнице, угоститељске објекте, амбуланту и инфо пулт. Кроз станицу тренутно саобараћа око 300 путничких возова дневно у домаћем и међунаросном саобараћају.

Катарина Поповић

 

ДЕЦ.
30
СТИГЛО 25.000 ЗАХТЕВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА МРЕЖУ

 

Електродистрибуција Србије добила је око 25.000 захтева за привремено прикључење нелегално изграђених кућа и станова на електроенергетски систем и запослени улажу максималне напоре да се сви случајеви реше у што краћем року. Највећи број захтева, нешто мање од 65 одсто, упућен је за прикључке на територији Дистрибутивног подручја Београд.

- Спремно смо дочекали Уредбу о начину, условима и поступку привременог прикључења на електроенергетску мрежу незаконито изграђених објеката, до сада нелегализованих објеката и објеката који су у процесу легализације. Планирали смо и брзо се припремили за обиман посао издавања одобрења за преглед и прикључење свих мерних места - каже др Александар Јокић, координатор Дистрибутивног подручја Електродистрибуција Београд. - Велики број захтева је у обради, али службе Сектора планске енергетике и инвестиција, као и Сектора за подршку тржишту спремне су за овај обиман посао.

Када је Измена закона о планирању и изградњи ступила на снагу 6. новембра 2018. године, велики број објеката који је био у фази легализације, остао је без могућности да добије прикључак. Уредбом Владе Србије која је у примени од 15. септембра 2023. године препознат је овај проблем пa je онима који имају нелегалне објекте омогућено да до 15. октобра 2023. године у својим општинама поднесу захтев за привремено прикључење на комуналну инфраструктуру. У Сектору за заступање и уговарање кажу да у договору са Владом Србије и локалном самоуправом, ниједан грађанин који је поднео захтев и добио потврду, неће бити одбијен.


- Електродистрибуција не оцењује правне услове, већ ће грађани који добију потврду да испуњавају услове и поднесу захтев, бити прикључени на мрежу пошто општине тај захтев проследе Електродистрибуцији Београд. Сектор планске енергетике и инвестиција тражиће решења за изградњу потребне енергетске инфраструктуре – истакли су у Сектору за заступање и уговарање ЕД Београд. До 15. децембра у Дистрибутивно подручје Београд стигло је 16.236 захтева да се за нелегалне објекте издају одобрења за прикључење. - Најкритичнија насеља су она која су нагло изграђена као Радиофар, Ледине, Сурчин, Миријево, Рупчине и Јајинци, а највећи притисак и највећи број захтева за легализацију везан је за Земун. Поређења ради, у Огранку ЕД Земун примљено је 6.043 захтева за прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем, а следећи је Огранак Београд – центар са 2.319 захтева. Најмање захтева, тачније 256, је у Огранку Лазаревац. До посматраног датума издато је 331 одобрење и извршено је привремено прикључење - истиче др Јокић. Број примљених захтева није коначан, јер из локалних самоуправа после обраде захтеви и даље стижу на адресу ДП Београд. - Ако се зна да годишње, у редовним активностима, прикључимо око 12.000 објеката, већ сада је посао на издавању одобрења повећан за више од двогодишњег нивоа – истакао је др Јокић. У Дистрибутивном подручју Београд су, као и у свим сличним ситуацијама, према потребама обимног посла мобилисани сви ресурси да би се ефикасно одговорило на изазове и изашло у сусрет корисницима и потребама Града Београда и државе. Електродистрибуцији Београд је, свакако, у интересу да се у ЕД систем уведе ред и да се утрошена електрична енергија измери и наплати, али не само то, већ и да се грађанима помогне.Повећан интерес за прикључење у свим ДП


У Дирекцији за планирање и инвестиције Електродистрибуције Србије прати се и анализира спровођење акције за привремено прикључење нелегалних објеката по дистрибутивним подручјима и њиховим огранцима. - До 15.децембра 2023. године у Електродистрибуцији Србије укупно је примљено 25.249 захтева. За 662 захтева потребна је изградња недостајуће инфраструктуре, а до сада је 453 захтева одобрено и привремено прикључено – каже Предраг Матић, директор Дирекције за планирање и инвестиције. У Дистрибутивном подручју Краљево примљено је 3.673 захтева. Највећи број захтева 1.680 примљен је у Електродистрибуцији Нови Пазар, а најмањи 49 у ЕД Аранђеловац. За 173 захтева биће потребна изградња недостајуће инфраструктуре, док је за 91 завршено прикључење. У истом периоду у Дистрибутивном подручју Ниш примљено је 3.302 захтева. Највише, 1.431 у Огранку Врање, а најмање, укупно 45 у Огранку Пирот. Изградња недостајуће инфраструктуре затражена је за 136 захтева, а одобрење је издато и извршено је привремено прикључење за шест захтева. У Дистрибутивном подручју Нови Сад примљено је 1.020 захтева, и то највећи број 394 у Огранку Нови Сад, а најмањи 18 у Огранку Зрењанин. За 25 захтева потребна је изградња недостајуће инфраструктуре, а за 24 захтева је издато одобрење и извршено је привремено прикључење. У Дистрибутивном подручју Крагујевац примљено је 1.018 захтева, највећи број 509 у Огранку Крагујевац, а најмањи 211 у Огранку Пожаревац. За 11 захтева захтевана је изградња недостајуће инфраструктуре, а до 15. децембра одобрео хе и завршено привремено прикључење за један захтев.

Миланка Стојанић

 

ДЕЦ.
28
МОНТЕРИ НА ЗАДАТКУ – ЈАЧИ ОД СНЕГА И ВЕТРА

 

Монтери Електродистрибуције Србије храбро су се изборили са последицама мећава и олујних ветрова који су крајем новембра и почетком децембра погодили велики део брдско-планинског дела Србије. Јако невреме, праћено обилним, влажним и тешким снегом нанело је озбиљну штету дистрибутивној мрежи на подручју Ивањице, Гоча, Нове Вароши, Голије, Сврљига, Владичиног Хана, Врања и других крајева. Све расположиве екипе биле су на терену и радиле у тешким условима да би у што краћем року нормализовале напајање електричном енергијом до сваке куће у крајевима погођеним невременом.


В. д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић придружио се запосленима на терену у Новој Вароши, где је било најтеже због неприступачног терена и снега. На отклањању кварова биле су ангажоване све екипе локалног погона Нове Вароши и колеге из Електродистрибуције Ужице. Додатно су били ангажовани и електромонтери из Лознице и Сомбора, као и екипе извођача из Бајине Баште.


Монтери су на терену проводили и по 12 сати дневно, у веома тешким условима. Велике проблеме током санације кварова, поред изузетно неприступачног терена, правио је и велики број поломљених и савијених стабала и грана који су онемогућавали кретање возилима. Дужина далековода од више десетина километара на стрмим падинама додатно је отежавала лоцирање места квара и поправке. И ове сезоне монтери су трпели сурове услове и улагали надљудске напоре док су на снегом и ледом окованим пределима радили свој посао.


У ивањичком селу Брусник, на Голији монтери из Електродистрибуције Рашка пробијали су се кроз снег до груди док су помагали колегама из ЕД Чачак. То је био само још један доказ солидарности, пожртвованости и преданости послу који свакодневно показују запослени Електродистрибуције Србије.

 

ДЕЦ.
20
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДАЛЕКОВОДА 10 Кv РОШЦИ

 

Запослени у Електродистрибуцији Чачак раде на Каблару реконструкцију далековода 10 kV Рошци, чиме ће бити решено питање стабилног снабдевања електричном енергијом за шест села на обронцима планине. Радови надомак Овчар Бање и бројних манастира обухватају замену 120 дрвених стубова новим бетонским. Сваки подигнути стуб значи да су електромонтери савладали 100 метара литице. Дневно могу да подигну само два до три стуба.


–Алуминијумско-челични проводници се демонтирају и на њихово место се уграђује самоносиви кабловски сноп, а мењају се изолатори који су отежавали локализацију квара. Компанија је дала приоритет реконструкцији овог далековода због честих прекида у напајању. Издвојено је око 30 милиона динара за коначно и квалитетно решавање напајања електричном енергијом у шест села. Када сав посао буде завршен на новим стубовима ће бити више од 22 километра мреже ниског напона од Овчар Бање до врха Каблара, каже Стојан Васовић директор огранка ЕД Чачак.


Ради се на изузетно неприступачном терену, на деловима трасе су стари стубови постављени на локацијама до којих не постоји приступ. Зато је сада потребно да се кроз каменито земљиште пробију путеви да би се пришло стубном месту.


Ангажовани су и мини багери који једини могу да се крећу по стрмим падинама. Мештани села Рошци, Каменица, Јанчићи, Врнчани, Цагање и Овчар Бање не крију задовољство што ће добити нови далековод и решити питање стабилног снабдевања електричном енергијом.


Очекују да ће им то омогућити даљи развој сеоског туризма на територији која се сврстава у природно богатсво првог реда. Далековод Рошци је у средишту зелених шума и пропланака, а у близини познатог изворишта термо-минералне воде. Ту је познати стари видиковац са кога је најлепши поглед на сјајне меандре Западне Мораве. Биће боље и снабдевање електричном енергијом, па може туристима бити добра база за планинарске туре. Држава и град Чачак ће у инфраструктуру овог краја уложити укупно 900 милиона динара

И. Андрић

Фото: Гвозден Николић

 

ДЕЦ.
07
МОНТЕРИ ИЗ ШИДА ДОБИТНИЦИ НАЈВИШЕГ ОПШТИНСКОГ ПРИЗНАЊА

 

Електромонтери Електродистрибуције Србије - Пословница Шид, добили су „Децембарску награду“ - највише признање Општине Шид, за изузетан допринос и бескомпромисну посвећеност својој заједници за време трајања ванредне ситуације на територији те локалне самоуправе.


Плакетом Општине Шид награђена је Електродистрибуција Србије за помоћ и подршку у отклањању последица олујног невремена које је 23. септембра, у атару места Бачинци срушило стубове далековода.

Монтери са подручја Војводине и Београда непрекидно су на терену помагали да приоритетни потрошачи добију електричну енергију у најкраћем року. Вртићи, дом здравља, основне школе, пошта, полиција, бензинска пумпа и хладњача имали су стабилно напајање захваљујући брзом пребацивању правца напајања и прикључивањем агрегата набављених у сарадњи са општинским и републичким институцијама.

Награде и признања уручене су добитницима на свечаности поводом обележавања 6. децембра – Дана ослобођења Шида у Другом светском рату.

 

ДЕЦ.
01
КРЕНУЛА УГРАДЊА ПАМЕТНИХ БРОЈИЛА

 

Електродистрибуција Србије (ЕДС) убрзано је кренула у масовну кампању увођења паметних бројила за домаћинства и привреду са циљем да се до краја деценије замени најмање 80 одсто постојећих бројила за електричну енергију.


Фото: Press centar UNS

- Ове године имаћемо највећа улагања у нисконапонску и средњенапонску мрежу за последњих 30-40 година. Држава је обезбедила око 180 милиона евра за пројекте у дистрибутивном систему. Увођење паметних, односно дигиталних бројила саставни је део активности и инвестиција које су започете и помоћи ће да се боље управља потрошњом и да се брже реагује на отклањању кварова, али и на проблемима у снабдевању. Замена бројила ће додатно допринети да се смање губици на мрежи, а то пре свега значи и рационалнију потрошњу електричне енергије, али и очување животне средине - рекла је министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић на Међународној стручној конференцији „Како паметна дигитална бројила унапређују мерење потрошње електричне енергије и унапређују енергетски систем" у организацији Енергије Балкана.

Она је истакла да грађани у овом процесу неће имати никакав трошак, а имаће бројне користи, јер ће моћи да прате своју потрошњу и уоче како могу да штеде енергију. С друге стране, моћи ће даљински да се укључују и искључују потрошачи, као и да се брже уоче кварови, што доприноси ефикаснијем раду дистрибутивног система.

- За прву фазу замене бројила држава је обезбедила 110 милиона евра из ИПА фондова Европске уније (ЕУ), док је ЕДС обезбедио 40 милиона евра за други део пројекта из кредита Европске банке за обнову и развој (ЕБРД), а при крају су и преговори о кредиту за паметна бројила Европске инвестиционе банке (ЕИБ) у износу од 80 милиона евра – рекао је Саша Марчета, специјалиста за паметне мерне системе у Електродистрибуцији Србије.


Фото: Press centar UNS

Марчета је истакао да у оквиру прве фазе пројекта од половине октобра 2023. до данас замењено 39.000 паметних бројила и то у Београду и Новом Саду и додао да после реализације пројеката ЕДС уз помоћ средстава ЕУ, ЕБРД и ЕИБ на мрежи требало да буде око 1,1 милиона паметних бројила односно око 30 одсто од укупног броја.

Он је нагласио ће овим пројектом бити омогућено увођење даљинског очитавања бројила, што ће допринети елиминисању грешака које су се могле јавити.

- Паметна бројила су почетак увођења система напредне мреже односно smart grid - рекао је Марчета. - Код паметних бројила и даљинског очитавања нема утицаја на тачност мерења или стање бројача енергије ни локално, ни даљински, јер се свака промена види и бележи. Он је указао и да је паметни мерни систем који уводи ЕДС комплетно дело домаће памети, пошто су и бројила и софтвер производња српских компанија.

Дејан Поповић, председник Савета Агенције за енергетику Србије рекао је да ће се интеграцијом дигиталних бројила у дистрибутивни систем Електродистрибуције Србије унапредити целокупна функционалност електроенергетског система, у погледу мерења потрошње електричне енергије и смањења губитака на мрежи.

- Увођење дигиталних бројила има вишеструки значај. Пре свега, смањиће се трошкови приликом очитавања мерних места, технички губици биће сведени на минимум, а то су само неки од чинилаца који ће утицати на модернизацију мреже – навео је Поповић.

Глиго Вуковић из Делегације Европске уније у Србији рекао је да је ЕУ препознала проблем у дистрибутивном систему и да је уз кредита ЕБРД од 40 милиона евра додала бесповратна средства од осам милиона евра за подршку реализацији пројекта увођења паметних бројила.

Ненад Николић, генерални директор компаније EWG, једног од три домаћа произвођача паметних бројила која се уграђују у оквиру пројекта, нагласио је да се ради о најновијој генерацији уређаја са великим бројем функционалности.

- Паметна бројила немају алтернативу и реч је о опробаној технологији које је показала највише резултате успешности читања потрошње – нагласио је Николић.

 

НОВ.
20
РЕКОРДНО УЛАГАЊЕ У ОБНОВУ МРЕЖЕ

 

Електродистрибуција Србије улаже око 70 милиона евра у реконструкцију нисконапонске мреже и замену трансформатора широм Србије, што је највеће улагање у овај сегмент дистрибутивне мреже у последњих 50 година.


Фото: МРЕ

- Снабдевање електричном енергијом је кључ за наше грађане али и за привреду. Ово је највеће инвестиција у електродистрибуцију у последњих 50 година. Улажемо укупно 70 милиона евра да на територији целе наше земље реконструишемо нисконапонску мрежу, заменимо дрвене бандере бетонским стубовима али и заменимо трансформаторе, што ће значити стабилније напајање електричном енергијом наших грађана – истакла је Дубравка Ђедовић Хандановић, министарка рударства и енергетике приликом обиласка радове на реконструкцији нисконапонске мреже у селу Долац у општини Бела Паланка.

Министарка је рекла да је само у Пироту и Белој Паланци уложено укупно 260 милиона динара у обнову нисконапонске мреже, односно у замену дрвених стубова бетонским, замену водова и замену 10 трансформатора.

- То ће значити да ће око 300 домаћинстава у Белој Паланци, посебно у зимским условима моћи да рачунају на поуздано снабдевање електричном енергијом - рекла је Ђедовић Хандановић током обиласка.

Обиласку радова присуствовали су и Драгослав Павловић, директор Сектора за планирање и инвестиције Дистрибутивног подручја Ниш, Зоран Ђорђевић, директор огранка Електродистрибуција Пирот, Горан Мишић, руководилац сектора одржавања у ЕД Пирот и Бојан Ђорђевић, шеф пословнице Бела Паланка.

На подручју територије Беле Паланке реконструишу се електроенергетски објекти ниског напона који су изграђени у периоду од 1965. до 1971. године и до сада су одржавани у складу са годишњим планом. План је да до краја године буду завршени сви радови на реконструкцији нисконапонске мреже.

 

НОВ.
16
ТРАФОСТАНИЦА УЖИЦЕ 2 НА МРЕЖИ ДО КРАЈА ГОДИНЕ

 

Новоизграђена трафостаница Ужице 2 у коју је Електродистрибуција Србије уложила 488 милиона динара биће прикључена на мрежу до краја ове године. Та трафостаница напонског нивоа 110/35/10 kV обезбедиће сигурније и поузданије напајање за 70.000 становника Ужица, речено је приликом обиласка трафостанице у којем су били Дубравка Ђедовић Хандановић, министарка рударства и енергетике, Зоран Рајовић, директор техничког центра, Предраг Матић, директор Дирекције за планирање и инвестиције Електродистрибуције Србије, Јовица Јевтић, координатор дистрибутивног подручја Краљево и Дејан Филиповић, директор огранка Електродистрибуције Ужице.


Фото: МРЕ

Како су истакли, до сада се цео Град Ужице напајао само из једне трафостанице, Ужице 1, изграђене 1974, а новоизграђена трафостаница обезбедиће резервно напајање за цело подручје Града Ужица са свим приградским и сеоским насељима приликом кварова, као и планских радова.

Електродистрибуција Србије инвестирала је ове године и око 15 милиона динара у замену трансформатора у Ужицу чиме је подигнут квалитет и поузданост напајања за велики број корисника. Уграђени су нови енергетски трансформатори са смањеним губицима у ТС Стадион 1, која је обезбедила стабилно напајање за вртић и градски стадион, затим у ТС Царина 2, ТС Херцеговачка и ТС Доња Пора у истоименим деловима Ужица.

У оквиру велике кампање реконструкције нисконапонске мреже, у Ужицу ће до краја године бити обновљено пет мрежа и то на подручјима ТС Царински поток, ТС Диковићи, ТС Солитери, ТС Језеро и ТС Дрежник кула. Укупно улагање у реконструкцију која обухвата замену дрвених стубова бетонским и уградњу самоносивог кабловског снопа уместо жичаног проводника износи 8,7 милиона динара.

Током посете, министарка је разговарала и са привредницима и мештанима из села Узићи код Ужица, о инвестицијама и активностима на превентивном и текућем одржавању мреже које Електродистрибуција Србије предузима за превенцију проблема у напајању и унапређење квалитета снабдевања електричном енергијом на том подручју.

 

ОКТ.
12
ПОТПИСАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈУ СРБИЈЕ

 

Запослени у Електродистрибуцији Србије добили су први колективни уговор, који су потписали Бојан Атлагић, в.д. директора Електродистрибуције Србије, Дубравка Ђедовић Хандановић, министарка рударства и енергетике и Бранко Томић, председник Синдиката радника Електродистрибуције Србије.


Фото: МРЕ

- При изради колективног уговора узете су у обзир све специфичности претежне делатности Електродистрибуције Србије и организационе структуре како би се детаљније дефинисале права, обавезе и одговорности запослених, а посебна пажња посвећена је безбедности и здрављу на раду. Потписивање трогодишњег колективног уговора значиће додатну сигурност за више од 8.700 запослених, као и јаснија правила за рад синдиката у овом предузећу - рекла је Ђедовић.

- Овај уговор је доказ да када је намера добра можемо лако наћи заједнички језик. Запослени су кључни стуб Електродистрибуције Србије, што се свакодневно види на терену, а Колективни уговор је потврда да ћемо и убудуће посебну пажњу посветити њиховим правима – рекао је Атлагић након потписивања Колективног уговора у Влади Србије. - Верујем да ће нови колективни уговор бити и основа за наставак добре сарадње са синдикатом и да ћемо заједно радити на остваривању планираних циљева.

Атлагић је нагласио да су пред нама инвестиције у изградњу и модернизацију дистрибутивне мреже за стабилно напајање електричном енергијом нових фабрика, аутопутева, стадиона, сајамског комплекса, као и домаћинстава и привреде.

- Сигуран сам да ћемо успешно завршити све те пројекте захваљујући стручним и посвећеним запосленима, а колективни уговор је гаранција да ће имати квалитетне услове за рад – рекао је Атлагић.

Председник Синдиката радника Електродистрибуције Србије Бранко Томић истакао је да је кроз рационално сагледавање и разумевање свих околности, постигнут максимум у правима запослених, а задржана су претходно стечена права.

- Препознате су и уважене све специфичности дистрибуције електричне енергије која је, подсетио бих, делатност од општег интереса. И за запослене и за синдикат ово најзначајнији дан, јер је ово први колективни уговор који потписујемо од када је основана Електродистрибуција Србије. Најважније од свега је да наши запослени могу да осећају сигурност и поверење у оне који одлучују, како би се посветили у потпуности раду и обезбеђивању стабилне дистрибуције електричне енергије – оценио је Томић

Колективни уговор ступа на снагу даном потписивања и објављивања, осим одредбе о вредности радног часа која се примењује од 1. јануара 2024. године. Поред фиксне вредности радног часа, међу главним новинама које доноси Колективни уговор су утврђени распони коефицијената за типична радна места и критеријуми за оцену радног учинка. Детаљно су уређена и питања превенције радне инвалидности и издвајање средстава за Фонд солидарности. Право на плаћено одсуство и солидарну помоћ за рођење детета проширено је на усвајање детета, а прецизније су дефинисане одредбе о јубиларној награди.

 

ОКТ.
04
ВОДОВИ ЗА НОВУ САБРАЋАЈНИЦУ РУМА-ШАБАЦ-ЛОЗНИЦА

 

Модерна саобраћајница обухвата три деонице: Рума-Шабац, мост преко реке Саве и потез Шабац–Лозница. Рума и Шабац повезани су аутопутем који се наставља преко моста на Сави, а затим прелази у профил брзе саобраћајнице до Лознице и представља спону између Сремског и Београдског округа са Мачвом и Западном Србијом.


Огранак Електродистрибуција Рума реализовала је пет колизија трасе аутопута са електродистрибутивним објектима. Младен Ивков, руководилац Сектора за планирање и инвестиције Огранка Рума каже да је прва колизија подразумевала измештање постојећих 20 kV подземних кабловских водова на локацији Румска петља. Највећим делом су напуштене старе трасе кабловских водова и по новим пројектованим трасама је положено 6.500 метара нових 20 kV подземних кабловских водова.

Преостале четири колизије су биле укрштање постојећег далековода 20 kV преко којег се електичном енергијом снабдевају насеља Јарак, Хртковци, Платичево и Кленак, са трасом новог ауто-пута. Сва места укрштања су каблирана 20 kV подземним кабловским водовима. На ове четири колизије положено је 2.000 метара 20 kV подземних кабловских водова и уграђено осам 20 kV далеководних челично-решеткастих стубова.


За напајање наплатних рампи изграђене су и три трафостанице 20/0,4 kV на локацијама Румска петља, петља Хртковци и чеона рампа испред моста на реци Сави. Све трафостанице су опремљене са две водне 20 kV ћелије и ћелијом трафо-поља где су постављени енергетски трансформатори снаге 160 kVА. За њихово напајања положено је око 2.500 метара 20 kV подземних кабловских водова.

Огранак Електродистрибуција Шабац је реализoвала једну колизију постојећих надземних водова 20 kV са пројектованом саобраћајницом Шабац-Лозница. Она је обухватила каблирање дела трасе три магистрална далековода 20 kV у дужини око 1.000 метара, као и постављање шест 20 kV далеководних челично-решеткастих стубова, каже шефица Службе за припрему и надзор инвестиција у Огранку Шабац Сања Петронић. Она објашњава да је завршена изградња прикључног кабловског вода 20 kV и монтажно-бетонске трафостанице 20/0,4 kV, која ће напајати електричном енергијом расвету и сигнализацију на мосту преко Саве. Додаје да је у току израда пројектне документације за још три колизије, на подручју места Табановић и Штитар, где је такође предвиђена замена 20 kV и 0,4 kV надземних водова подземним, у укупној дужини од око километар.


Документација се припрема и за изградњу још два прикључна надземна вода 20 kV у дужини од око 2 километра и за две бетонско-стубне трафостанице за пратећу инфраструктуру новог надвожњака над пругом Шабац-Лозница. – Огранак Електродистрибуција Лозница је до сада реализовала највише, чак 22 колизије постојећих надземних водова 10 kV и мреже ниског напона са пројектованом саобраћајницом Шабац-Лозница на административној територији града. Реализоване колизије су подразумевале измештање постојеће стубне трафостанице 10/0,4 kV „Бело поље“, пет далековода 10 kV и седамнаест мрежа ниског напона. Сва места укрштања далековода са пројектованом саобраћајницом су каблирана 10 kV подземним кабловским водовима у дужини од преко 1.100 метара, а постављени су и нови крајњи затезно армирано-бетонски стубови уз границу експропријације. Укрштање мрежа ниског напона је реализовано каблирањем нисконапонским кабловским водовима у дужини од скоро 2.500 метара и доградњом надземне нисконапонске мреже дуге преко пола километра – каже шефица Службе за припрему и надзор инвестиција у Огранку Лозница Весна Рашевић и најављује да је у току припрема пројектно–техничке документације за укрштање далековода 35 kV веза у трафостаницу 110/35/10 kV Лешница са трафостанице 110/35/10 kV Јања у Републици Српској. Ради се и на припремама за колизије на деоници Прњавор-Слепчевић.

 

ОКТ.
03
УСПЕХ СТРУЧЊАКА ЦЕНТРА ЗА ИКТ

 

Пројекат развоја Централног система за управљање регистрима купаца и централни репозиторијум података за купце, мерна места и аутоматски очитане податке са мерних места од посебног је значаја за Електродистрибуцију Србије. Наиме, изменама и допунама Закона о енергетици из 2021. године, дефинисана је обавеза Електродистрибуције Србије у својству оператора дистрибутивног система, да до 1. маја 2023. године успостави ажурну базу података о свим купцима из категорије домаћинство и малим купцима и њиховим мерним местима. На досадашњу пословну праксу „ручног“ прикупљања података из дистрибутивних подручја Електродистрибуције Србије и њихово обједињавање путем EXCEL фајлова стављена је тачка. Први пут од настанка електродистрибутивне делатности у Републици Србији успостављен је централизован систем са јединственом базом мерних места (БММ).


О значају пројекта разговарамо са Драгим Ралићем, директором Центра за ИКТ, који на почетку разговора истиче да је овај нимало лак задатак пред Центар за ИКТ постављен у условима када није завршено раздвајање „билинг система“ од Електропривреде Србије (Дистрибутивно подручје Београд и Дистрибутивно подручје Нови Сад) и када они функционишу независно у свих пет дистрибутивних подручја.

– Узимајући у обзир да је овако успостављену базу мерних места било потребно предати гарантованом снабдевачу, који на основу ње треба да закључи уговоре о снабдевању са крајњим купцима у наредних годину дана, императивна обавеза поштовања законом дефинисаног рока за Електродистрибуцију Србије, била је посебан изазов. Стручни тимови Дирекције за подршку тржишту и смањење губитака и Центра за ИКТ извршили су детаљну анализу структуре података. Затим су издвојили заједнички сет атрибута купаца и мерних места из свих изворних система и дефинисали изглед консолидоване базе места мерења, која може бити основа будућег Master Data Managmenta (МДМ).


Ралић наглашава да је у рекордном року, за непуна два месеца, са партнерима Khaoticen и Оracle дизајнирана и успостављена јединствена база свих мерних места на конзумном подручју Електродистрибуције Србије.

– Овако, на једном месту прикупљене изворне податке, било је потребно „очистити“ од неусаглашености и допунити их свим јавно доступним подацима о корисницима и крајњим купцима који су недостајали. Све наведене активности су реализоване до 28. априла 2023. године, када је ажурна база купаца и мерних места предата гарантованом снабдевачу – каже Ралић.

Успостављеном јединственом базом мерних места створена је основа за другу фазу пројекта, чији је развој у току. Наиме, сваком мерном месту биће придружене и његове детаљне техничке карактеристике, мерни уређај и његове међусобне везе са електродистрибутивним бројем/подбројем, трафостаницом из које се напаја, подацима о потрошњи, налозима за контролу места мерења, очитавањима, обрачунима и корекцијама. Подаци у БММ биће помоћу посебних, савремених информатичких алата, ажурирани на дневном нивоу свим променама из изворних билинга и других повезаних система.

– Завршетак овог пројекта – истиче наш саговорник - представља историјску тачку развоја информатичких система који подржавају евиденцију и ажурирање података о мерним местима, јер је први пут успостављен централизован систем који обухвата сва мерна места без обзира ком дистрибутивном подручју припадају и која им је изворна софтверска платформа. БММ-ом су обухваћени сви постојећи корисници система: купци, купци-произвођачи и произвођачи, а предвиђено је имплементирање складиштара, агрегатора и свих осталих корисника оног момента када се појаве.

Дакле, биће напуштена досадашња пословна пракса „ручног“ прикупљања података из дистрибутивних подручја и њихово обједињавање путем EXCEL фајлова, што је подразумевало много уторошеног времена, недовољан квалитет добијених извештаја и на основу тога сва ограничења у доношењу пословних одлука.

– Насупрот томе – закључује Ралић – БММ ће се користити за централизовано извештавање, анализу података, детектовање грешака и неусаглашености у

 

ОКТ.
03
САНИРАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЛЕТЊИХ ОЛУЈА У СРБИЈИ

 


Снажне „суперћелијске“ олује које су током друге половине јула и почетком августа више пута погодиле Србију, нанеле су огромну штету на стамбеним објектима, инфраструктури, привредним објектима, али и дистрибутивној мрежи. Све екипе Електродистрибуције Србије су биле на терену и непрекидно радиле на отклањању кварова и нормализацији снабдевања електричном енергијом. Запослени Електродистрибуције Србије су радећи и дању и ноћу, често у веома тешким условима, у најкраћем могућем року успели да отклоне огроман број оштећења и на мрежи и на електроенергетским објектима, како би се снабдевање корисника електричном енергијом у потпуности нормализовало – изјавио је в.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић, који је био на терену са екипама монтера на местима најтеже погођеним олујама.

Он је указао на невероватне размере оштећења дистрибутивне мреже. Поломљени стубови, оштећени далеководи, покидани водови, велики број стабала оборених олујним ветром који је пао на дистрибутивне објекте слике су које су екипе затицале на терену.

И председница Владе Републике Србије Ана Брнабић истакла је чињеницу да је пописано око 12.000 објеката који су претрпели озбиљна оштећења током олује, а да се штета мери у стотинама милиона евра.


Највећу штету орканска олуја je у два наврата 19. и 21. јула направила на територији Новог Сада и у околним општинама, посебно у Бачкој Паланци, где је било оштећено преко 5.700 кућа, поломљено је више хиљада стабала, а дистрибутивна мрежа је претрпела огромну штету. Више од 200 стубова је поломљено или оштећено, а покидано је и готово 10 километара дистрибутивне мреже. Последице олује у Граду Новом Саду и општинама Беочин и Сремски Карловци су оштећења око 600 стубова и чак 70 километара електродистрибутивне мреже. Делови дистрибутивне мреже били су толико уништени да је било потребно и потпуно реконструисати или изградити мрежу.

– И поред готово разорене дистрибутивне мреже, изузетним радом и брзином наших запослених, нарочито теренских радника електро струке, али и уз помоћ екипа из осталих делова Електродистрибуције Србије који нису били под ударом овог невремена у релативно кратком времену је нормализовано снабдевање електричном енергијом. Наша снага се видела у и одзиву осталих запослених да помогну у овим тешким тренуцима за Огранак – изјавио је директор Огранка Електродистрибуције Нови Сад Милан Тешовић.

И територија главног града је била погођена великом олујом која је захватила Београд почетком августа и нанела значајну штету на мрежи. Све расположиве екипе Дистрибутивног подручја Електродистрибуција Београд за одржавање у сарадњи са другим службама Електродистрибуције Србије, одмах су биле на терену.

–Брзим и ефикасним реаговањем свих екипа ДП Електродистрибуција Београд већ током ноћи су санирани сви кључни кварови на мрежи, а врло брзо после тога поправљени су и остали појединачни кварови на мрежи – нагласио је координатор Дистрибутивног подручја Електродистрибуција Београд Александар Јокић. Он је додао да је то констатовало и Министарство за енергетику и рударство. Јокић истиче и добру координацију активности на санацији штете свих Огранака на територији Дистрибутивног подручја Електродистрибуција Београд. Највеће дистрибутивно подручје, ДП Краљево олујно невреме захватило је више пута. На територији коју покрива ДП Краљево било је ангажовано 920 екипа електромонтера. Захваљујући брзом реаговању, већ наредног јутра отклоњена је половина кварова, а у току вечери више од 90 одсто корисника је поново имало електричну енергију.

–У време ванредних ситуација у јулу и неколико дана августа, константно сам добијао извештаје о броју прекида. Тамо где је стање најтеже слали смо екипе из огранака који нису захваћени невременом. Ситуација је захтевала брзе, али и прецизне одлуке и изузетно ангажовање електромонтера на терену. Зато су кварови отклоњени у кратком року – истакао је координатор ДП Краљево Јовица Јевтић. Он је посебно нагласио да су из ДП Краљево колегама у Новом Саду упућена 53 електромонтера на испомоћ, а резултат ове сарадње био је изузетан. Јако невреме са олујним ветром, кишом и градом није заобишло ни југоисток Србије, али су се све последице по електроенергетски систем решавале уиграно. Најтеже је било, како нам је рекао Драган Милентијевић, координатор Дистрибутивног подручја Ниш у Огранку Електродистрибуције Зајечар погону Бор, и у огранцима Ниш и Лесковац. Забележено је више кварова на далеководима 10 kV, као и значајан број кварова на нисконапонској мрежи. Олујно невреме обарало је и далеководне стубове и значајан број стубова на ниском напону. Проблеми су се јављали и због атмосферских пражњења.


Велико ангажовање и добра организација омогућили су да се сви кварови санирају у кратком року и поред отежаних услова на терену. Орканске олује, у више наврата у јулу, направиле су велику штету и на дистрибутивној мрежи на територији Дистрибутивног подручја Крагујевац.

–Од момента када се десио први прекид изазван невременом, ангажовани су сви расположиви кадровски и технички ресурси на Дистрибутивном подручју Крагујевац у циљу отклањања штете на мрежи. Такав режим рада је спроведен током прве ноћи када се десило невреме, све док нису отклоњене све нефункционалности на дистрибутивном систему – изјавио је др Дејан Савић, координатор Дистрибутивног подручја Крагујевац. – Стање у дистрибутивној мрежи је непрекидно праћено, а диспечарска служба је беспрекорно координисала рад служби одржавања на терену и управљала обезбеђивањем алтернативних праваца напајања, где је то било могуће. На санацији последица невремена ангажовани су сви расположиви извршиоци и сва расположива механизација, како би се у што краћем року објекти довели у исправно погонско стање и како би безнапонски периоди били што краћи – објашњава Савић.

Сви кварови на далеководима који напајају велике групе корисника, практично су отклоњени у року од 24 сата. Након оспособљавања важних далеководних праваца, монтерске екипе су наставиле са санирањем проблема на нисконапонској мрежи, до решавања свих случајева. Све расположиве екипе су константно биле на терену, успостављајући тако даноноћни режим рада који је трајао неколико дана.

У прилог тврдњи да су сви ресурси Електродистирбуције Србије били максимално ангажовани у санирању штете, говори и податак да је колега Горан Томић, самостални референт у Служби одржавања у Огранку Баново брдо, који је скоро 10 година радио као монтер, у овој ситуацији поново изашао на терен заједно са колегама монтерима који су нон-стоп били на терену и радили на санирању штете и нормализацији снабдевања.

–Више колега се самоиницијативно пријавило да помогне колегама на терену, јер се у таквим ситуацијама не поставља питање где тренутно радиш, већ да ли можеш да помогнеш – каже Томић. Он наводи да се радило у врло отежаним условима на терену, а као пример истиче да су до 10 kV надземног вода Раља у дужини од 700 метара ишли кроз поток. Томић је са колегама монтерима помагао у санирању штете и у општини Бачка Паланка.

–У сарадњи са колегама из Бачке Паланке, за два дана село Обровац добило је електричну енергију. Остале колеге из ДП Београд, послати су у Челарево и Младеново, где је такође ситуација била озбиљна – нагласио је Томић.

 

СЕПТ.
26
СТАБИЛИЗОВАНО НАПАЈАЊЕ ШИДА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

 


Снабдевање електричном енергијом становника Шида стабилизовано је у уторак, 25. септембра око 18.00 часова захваљујући ефикасном раду запослених Електродистрибуције Србије. Додатно, око 470 корисника у насељу Јамена добило је напајање синоћ око 22.00 часа. Нормализација напајања електричном енергијом на подручју Шида почела је одмах након што су у уторак у поподневним часовима радници Електромреже Србије отклонили последице пада три далеководна стуба и омогућили напајање дистрибутивне мреже.


Екипе Електродистрибуције Србије су сукцесивно прикључивале трафостанице на мрежу, јер је било потребно истовремено и уклонити агрегате.


Монтери са подручја Војводине и Београда од суботе увече непрекидно су на терену помагали да приоритетни потрошачи добију електричну енергију у најкраћем року. Вртићи, дом здравља, основне школе, пошта, полиција, бензинска пумпа и хладњача имали су стабилно напајање захваљујући брзом пребацивању правца напајања и прикључивањем 19 агрегата. Чак 906 мерних места напајало се електричном енергијом преко агрегата набављених у сарадњи са општинским и републичким институцијама. Проблеме у снабдевању електричном енергијом на подручју Шида изазвала је снажна олуја која је оборила три стуба високонапонског далековода на правцу Сремска Митровица - Шид.


 

СЕПТ.
21
ОДОБРЕНО ПРИКЉУЧЕЊЕ 274 ЕЛЕКТРАНЕ НА ОИЕ

 

Електродистрибуција Србија у обради има више од 2.500 захтева за прикључење електрана на обновљиве изворе енергије укупне инсталисане снаге од око 1,9 гигавата, рекао је Предраг Матић, директор Дирекције за планирање и инвестиције Електродистрибуције Србије. Матић је на конференцији ОИЕ Србија 2023, одржаној 14. септембра у Врднику прецизирао да се захтеви односе на различите фазе реализације пројеката и да је за 354 електране издато мишљење, а за 811 су издати услови.


Фото: конференција ОИЕ у Врднику

- Од укупног броја захтева у обради, одобрење за прикључење има 274 и ти капацитети би ускоро могли да се нађу на дистрибутивној мрежи, пошто поседују грађевинске дозволе – најавио је Матић на панел дискусији „Соларна енергија у Србији, прве аукције, мали и велики солари“. - Тренутно на дистрибутивни систем имамо прикључено 380 произвођача електричне енергије из обновљивих извора, не узимајући у обзир купце-произвођаче, са укупно 263 мегавата инсталисане снаге. И даље предњаче мале хидроелектране којих има 165, док је соларних електрана 157. Солари полако по броју стижу, али са укупно 23 мегавата по снази су знатно испод хидроелектрана.

На панелу је речено и да се осам произвођача електричне енергије из обновљивих извора појавило на првим аукцијама за доделу тржишних премија за ветроелектране и соларне електране у Србији, које је Министарство рударства и енергетике одржало у августу. Резултати аукција су показали да је за ветар била велика конкуренција, а слаб одзив за солар. Заједничка оцена учесника конференције је да се сектор обновљивих извора у Србији убрзано развија, чему је допринело усвајање Закона о обновљивим изворима енергије 2021. године.

 

СЕПТ.
20
ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО CIRED СРБИЈА

 

Учешће стручњака Електродистрибуције Србије у руководству CIRED Србија појачано je избором Александра Слијепчевића, директора техничког система и Саше Стефановића, помоћника директора, за нове чланове Извршног одбора CIRED Србија који је члан међународног удружења за електродистрибутивне мреже CIRED.


Фото: састанак комисије у Крушевцу

На састанку 1. септембра у Крушевцу усвојен је извештај комисије која је организовала изборе. За наредни мандат 2023-2027 година изабран је др Зоран Симендић као председник, као и стручњаци Електродистрибуције Србије Горан Радовановић за потпредседника и Душан Вукотић за члана Извршног одбора и председника стручне комисије СТК 3. Они ће као искусни стручњаци наставити да доприносе унапређењу рада Извршног одбора.

План је да ново руководство посвети већу пажњу укључивању младих стручњака у рад CIRED.

- Младим инжењерима и стручњацима Електродистрибуције Србије је потребна подршка CIRED и усавршавање како би развили свој потенцијал и унапредили рад система дистрибуције електричне енергије. Зато пословодство компаније жели да их мотивише и подржи да се укључе у рад CIRED Србија и препознају прилику за професионалну надоградњу. Постоји значајан сегмент недовољно истражених области, као што је широко поље губитака електричне енергије и битке за њихово смањење, утицај микромрежа на рад дистрибутивног система у условима отвореног тржишта електричне енергије, експлозија електромобилности, рад и управљање обновљивим изворима енергије и њихов утицај на електроенергетски система, аутоматизација средњенапонске мреже и дигитализација пословних процеса, и много других области. Истраживања и накнадна практична примена тих резултата сигурно ће позитивно утицати на пословање Електродистрибуције Србије – рекао је Александар Слијепчевић, директор техничког система Електродистрибуције Србије.


Питање прикључења обновљивих извора на нисконапонску и средњенапонску дистрибутивну мрежу биће тема и стручног скупа у Привредној комори Србије, који ће бити одржан 12. октобра у организацији CIRED, о чему је донета одлука на састанку Извршног и Надзорног одбора.

Проред тога, одлучено је и да ће наредно, 14. саветовање о дистрибутивним мрежама CIRED Србија бити одржано од 16. до 20. септембра 2024. године на Копаонику. Крајњи рок за доставу апстракта за Саветовање је 26. јануар наредне године. Ускоро стижу званични позиви за писање радова као и обавештења о свим роковима и преференцијалним темама.

 

ЈУН
30
ПОДРШКА ПРОЈЕКТИМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

 

Нови аутопутеви, брза пруга, нове модерне фабрике страних инвеститора, дата центар, нови стадиони, само су неки од стратешких објеката у чијој реализацији је учествовала Електродистрибуција Србије и на тај начин дала значајан допринос привредном развоју Републике Србије


Фото: В.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић

Поред испуњавања основне функције као Оператора дистрибутивног система односно обезбеђивања сигурне и квалитетне дистрибуције електричне енергије на територији Републике Србије, Електродистрибуција Србија даје значајан допринос и у реализацији великих развојних пројеката, посебно у сегменту изградње саобраћајне инфраструктуре, као и пројеката од посебног значаја за Републику Србију, када је у питању прикључење на дистрибутивну мрежу и обезбеђење стабилног снабдевања за нове производне погоне страних инвеститора. Нова грађевинска сезона показује и нову динамику у реализацији ових пројеката.
–Када говоримо о изградњи железничке инфраструктуре, треба истаћи да се после завршетка прве деонице брзе пруге Београд-Суботица (деоница од Београда до Новог Сада), сада интензивно ради на деоници од Новог Сада до Суботице. У тај пројекат су укључена три Огранка Електродистрибуције Србије, Огранак Електродистрибуција Нови Сад, Огранак Електродистрибуција Сомбор и Огранак Електродистрибуција Суботица. Прати се динамика извођења радова инвеститора, Инфраструктуре Железнице Србије. Издата је неопходна документација, и прати се измештање објеката Електродистрибуције Србије, раде се прикључци како би се на време припремила инфраструктура за потребе брзе пруге – изјавио је в.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић.
Он је указао на веома добру сарадњу са јавним предузећима „Путеви Србије“ и „Коридори Србије“ на пројектима изградње аутопутева и брзих саобраћајница на територији целе Републике Србије.


Фото: Моравски коридор

–У сегменту путне инфраструктуре треба истаћи деоницу аутопута „Милош Велики“ од Паковраћа до Пожеге, где су у току интензивни радови на изградњи неопходне инфраструктуре. За Електродистрибуцију Србије су најважније три трафостанице 35/10 kV које треба да буду изграђене како би било обезбеђено стабилно напајање тунела Муњино брдо и Лаз, који ће бити најдужи тунели у Србији.
Влада Републике Србије је донела закључак да се наведени објекти раде средствима Електродистрибуције Србије у висини од око 800 милиона динара. Што се тиче Моравског коридора Електродистрибуција Србије прати динамику извођача радова. У оквиру овог пројекта, председник Републике Србије Александар Вучић недавно је пустио у саобраћај и прву деоницу новог аутопута у дужини од 16,8 километара од Појата до Макрешана – нагласио је в.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић.
Електродистрибуција Србије ангажована је и на брзој саобраћајници Пожаревац-Голубац. Издата је сва потребна документација и прати се динамика реализације пројекта. Ту је и Фрушкогорски коридор који се интензивно ради. И на том пројекту је издата потребна документација, као и решења о прикључењу појединих градилишта на тој деоници.
Треба истаћи и деоницу Иверак-Лајковац, аутопутеве Сремска Рача-Кузмин и Рума-Шабац, а у припреми је брза саобраћајница Лозница-Шабац. Такође, припрема се изградња и аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад, у чију реализацију су укључени Огранци Електродистрибуције Србије, Огранак Електродистрибуција Крњача, Огранак Електродистрибуција Панчево, Огранак Електродистрибуција Зрењанин и Огранак Електродистрибуција Нови Сад. На југу Србије посебно је значајна изградња аутопута Ниш-Мердаре

СТРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – ЗА НОВА РАДНА МЕСТА И ДИНАМИЧАН ПРИВРЕДНИ РАСТ

Електродистрибуција Србије је укључена и у реализацију пројеката отварања нових производних погона страних инвеститора. То су пре свега пројекти који су од Владе Републике Србије проглашени за пројекте од државног значаја.
–Електродистрибуција Србије дала је значајан допринос стварању услова за отварање новог погона немачке компаније Бизерба у Ваљеву, који је недавно отворио председник Републике Србије Александар Вучић, као и новог погона компаније „Hangsrohe“. Иначе, у плану је да у Ваљеву буде изграђена нова трафостаница 35/10 kV “Ваљево 12”, као и реконструкцијa трафостанице 110/35 kV “Ваљево 1”, како би се индустријска зона у Ваљеву припремила за нове инвеститоре – каже директор Атлагић.


Фото: Свечано отварање фабрике „Бизерба“ у Ваљеву

Као посебно значајне пројекте ове врсте он истиче и недавно прикључене кинеске фабрикe Линглонг у Зрењанину са снагом од 15 МW, као и фабрике “Тоyо Тyres“ у Инђији, и производног погона велике светске компаније “MTU” у Старој Пазови.
–Недавно је отворена и фабрика „NIDEC“ у Новом Саду, као и Континентал у Каћу. Гради се и нова трафостаница 110/20 kV у Каћу, која ће служити за крајње напајање од 16 МW за фабрику Континентал. У Панчеву је у плану изградња нове трафостанице 110/20 kV “Панчево 6”, која ће напајати индустријску зону у том граду. Тамо су већ прикључене фабрике великих немачких компанија „Brоse“ и “ZF”.


Фото: Председник Републике Србије Александар Вучић у посети новој фабрици компаније „Бизерба“ у Ваљеву

Опрема се пословна зона у Адашевцима, где долазе два нова инвеститора, а у Нишу се очекује нови погон аустријске компаније „Palfinger“ и још неколико мањих инвеститора” – наводи в.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић.
Он је потсетио и на нове погоне компаније „Motherson” у Ћуприји, као и компаније “Nestle”, али и новe производне капацитете кинеског Зиђина у Бору, и компаније „Minth” у Шапцу.
–Електродистрибуција Србије ће уложити више од пет милијарди динара сопствених средстава у изградњу нових и реконструкцију постојећих електроенергетских објеката за потребе прикључења нових погона страних инвеститора – нагласио је в.д. директора Бојан Атлагић.


Фото: Фабрика компаније „Nidec“ у Новом Саду

Он је додао да је Електродистрибуција Србије од почетка укључена и у пројекат изградње националног стадиона у Сурчину, као и Експо центра. Такође, у оквиру пројекта изградње нове спортске инфраструктуре, реализован је и пројекат новог фудбалског стадиона у Лесковцу, ради се и напајање за нови стадион у Зајечару, а ту је и нови стадион у Лозници.
–Посебно наглашавамо да је Електродистрибуција Србије обезбедила квалитетно напајање за државни ДАТА центар (центар за управљање и чување података) у Крагујевцу, и то по највишим светским стандардима. То је створило услове да у тај центар дође и глобална ИТ гигант компанија „Oracle cloud“, која је у Крагујевцу отворила свој регионални центар – закључио је в.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић.

Извор: часопис „Електродистрибуција“

 

ЈУН
30
Немачка Бизерба отворила фабрику у Ваљеву

ИЗ СРБИЈЕ СТИЖУ НАЈБОЉЕ ВАГЕ НА СВЕТУ

 

Један од глобалних лидера у производњи вага, добављача хардверских и софтверских решења из области технологија вагања, сечења и етикетирања стигао је у Колубарски округ. Свечаном отварању новог погона присуствовали су председник Србије Александар Вучић, директор компаније Андреас Краут и амбасадорка Немачке у нашој земљи Анке Конрад.

У ваљевској привредној зони је почела да ради нова фабрика Бизерба у којој ће у перспективи бити запослено до 300 радника, а међу њима и високо образовани стручњаци.
–За мање од годину дана биће завршена брза саобраћајница до Лајковца, па ће се до Београда стизати за 55 минута. Остаје нам да од Ваљева направимо и железничко чвориште, односно да обновимо пругу до црногорске границе. Ускоро стиже гас, а почиње и изградња најмодерније болнице од 77 хиљада квадрата у коју ћемо уложити 4,5 милиона евра – рекао је председник Србије Александар Вучић. Он је новој компанији пожелео успешно пословање и проширивање капацитета.
Директор компаније Бизерба Андреас Краут, објаснио је да се фабрика простире на 11 хиљада квадрата. Он се захвалио председнику Вучићу и његовом тиму на подршци и сарадњи. Краут је закључио да ће та фабрика бити пример за све друге које ће Бизерба градити широм света.
–Инвеститор ће инсталисати систем соларних панела ради снабдевања електричном енергијом на одржив начин, како је много других немачких компанија у Србији већ учинило. То се одлично уклапа у зелену агенду која је једна од основних приоритета – рекла је амбасадорка Немачке Анке Конрад и изразила наду да ће овај подухват позитивно утицати на друге немачке компаније, што иде у корист трговинских односа две земље.
Отварању нове фабрике компаније Бизерба присуствовао је и в.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић.
Треба истаћи да Огранак Електродистрибуција Ваљево обезбеђује сигурно и континуирано снабдевање електричном енергијом свим заинтересованим привредницима. У трафостаници 35/10 kV Ваљево 4 је већ замењен трансформатор инсталисане снаге 4 MVA, а постављен је нови од 8 MVA.


Фото: Председник Републике Србије Александар Вучић на отварању фабрике Бизерба

РЕКОРДНА УЛАГАЊА У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ ВАЉЕВА

Осим за Бизербу, ради се и на реализацији прикључка за једног од светских лидера у производњи санитарија, компанију Hansgrohe. Посебан изазов је примена високих еколошких стандарда. Потписан је уговор за изградњу ТС 35/10 kV Ваљево 12, а припрема се и документација за реконструкцију „стодесетке“ Ваљево 1. Укупна вредност тих инвестиција се процењује на око милијарду динара.

Извор: часопис „Електродистрибуција“

 

ЈУН
30
Унапређење дистрибутивне мреже у Огранку Електродистрибуција Врање

УЛАГАЊЕ У ПОУЗДАНОСТ СНАБДЕВАЊА

 

Према трогодишњем плану инвестиционих улагања у побољшање дистрибутивне мреже на подручју Огранка Електродистрибуција Врање, који стартује ове године, реализоваће се низ капиталних инвестиција, а којима ће се значајно побољшати енергетска мрежа.

То ће донети бројне бенефите за развој привреде и функционисањe свакодневних активности становништва. Из Дирекције за планирање и инвестиције Дистрибутивног подручја Ниш кажу да се ове инвестиционе активности односе углавном на изградњу и реконструкцију ЕЕО напонског нивоа 35 kV. Реконструисаће се ТС 35/10 kV „Врање 2“. То подразумева комплетну реконструкцију грађевинског и електро дела са повећањем инсталисане снаге са 2x8 на 2x12,5 MVA. Реконструкцијом би се повећала поузданост напајања електричном енергијом конзума центра града Врања и омогућило прикључење нових корисника на дистрибутивну мрежу између осталог и нове болнице чија је изградња у току, и самим тим даљи привредни развој града Врања. Вредност пројекта је преко 172 милиона динара.


Фото: ТС 35/10 kV „Врањска бања“.

Предвиђена је комплетна реконструкција постројења 35 и 10 kV ТС „Радовница“ са повећањем инсталисане снаге, чиме би се повећала поузданост напајања електричном енергијом конзума ТС „Радовница“ и омогућило прикључење нових корисника на дистрибутивну мрежу. Вредност пројекта је око 78 милиона динара. Ново рухо добија и ТС 35/10 kV у Врањској бањи. Предвиђена је реконструкција постројења 35 kV, чиме би се омогућио даљи привредни и туристички развој Врањске бање, као и поуздано напајање електричном енергијом. Вредност пројекта је више од 33 милиона динара. Планира се и изградња кабловског вода 35 kV ТС 35/10 kV „ПКВ“- ТС 35/10 kV „Врањска бања“. Тиме ће се, како кажу у Дирекцији за планирање и инвестиције, такође поспешити развој туризма у овој бањи са великим потенцијалом. Вредност пројекта је преко 88 милиона динара. Већ ове године креће изградња кабловског вода 35 kV ТС 110/35/10 kV „Бујановац“- ТС 35/10 kV „Бујановац 1“. Тиме се повећава поузданост снабдевања електричном енергијом општине Бујановац. Вредност пројекта је 26 милиона динара.

Извор: часопис „Електродистрибуција“

 

ЈУН
30
Огранак Електродистрибуција Београд центар

ОДГОВОРНО И НА ВРЕМЕ

 

На конзуму Огранка Електродистрибуција Београд центар услед интензивне изградње градског језгра и пораста инсталисаних капацитета током претходних годину и по дана у погон је пуштено 39 трафостаница 10/0,4 kV

Са аспекта енергетске инфраструктуре у Огранку Електродистрибуција Београд центар, у оквиру Дистрибутивног подручја Електродистрибуција Београд, резултати су на завидном нивоу, рекао је Иван Мелих, директор тог огранка. Развој дистрибутивне мреже се одвија у складу са новим трендом изградње великих стамбено-пословних комплекса, што изискује нова техничка решења позиционирања трафостаница и кабловских развода унутар објеката. Од капиталних пројеката истиче да је снабдевање електричном енергијом импозантног комплекса “Београд на води“ извршено уклапањем у 10 kV мрежу новоизграђене ТС 110/10 kV “Савски амфитеатар“. Такође, након изградње ТС 110/10 kV „Београд на води“, биће омогућено прикључење нових корисника система, како унутар комплекса тако и прироритених потрошача ван њега. Врхунац досадашњег рада представљају две трафостанице, изграђене на 11. и 23. спрату зграде „Кула Београд“, као и успешно реализована сарадња са Сектором за планирање и инвестиције Београд на стварању услова за прикључење комплекса постројења за прераду отпада и биогасне електране „Винча депонија“.


Фото: Иван Мелих – директор Огранка Електродистрибуција Београд центар .

Поред развоја мреже ради се и замена мерних уређаја, што је уз подизање нивоа квалитета очитавања, броја редовних и ванредних контрола, допринело смањењу укупних губитака. Тренд опадања почео је у мају 2022.године. У 2021. години, годишњи губици су износили 13,08%, док су у 2022. години знатно мањи и износе 11,09 %. Посебним ангажовањем постигнуто је смањење броја неочитаних мерних места који је у мају 2023. износио 1,07%. Тренд смањења губитака настављен је и у првом кварталу 2023. године. Према речима директора Мелиха, Огранак Електродистрибуција Београд центар решио је велики број захтева добијених у поступку обједињене процедуре, строго поштујући рокове дефинисане законом. Претходне године успешно је одговорено на више од 600 захтева без иједног дана закашњења. Када је реч о одржавању мреже, број прекида у напајању сведен је на минимум на велико задовољство потрошача на конзуму овог огранка. Отклоњени су кварови на 1 kV и 10 kV мрежи. Урађени су превентивни прегледи, ремонти, ревизије, као и реконструкције појединих 1 kV деоница. Такође, извршена је замена ВН стубова, као и растављача у појединим трафостаницама. –Када имате стручност, добру организацију и пожртвованост својих сарадника на једном месту, успех је загарантован - закључује Мелих.

Извор: часопис „Електродистрибуција“

 

МАРТ
31
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ У ЕД СУБОТИЦА – ПОДРШКА ИЗГРАДЊИ БРЗЕ ПРУГЕ

 

Модернизација пруге Суботица-Хоргош-државна граница-Сегедин била je предуслов за наставак радова на изградњи брзе пруге Нови Сад-Суботица, јер је тако преусмерен железнички теретни саобраћај.

Према речима директора Огранка Електрострибуције Суботица Душка Петровића измештање 11 електроенергетских објеката обухватило је 10, 20 и 0,4 kV надземну и кабловску мрежу. Такође је обезбеђено и напајање нових стајалишта на тој деоници пруге. До краја ове године ће бити измештени сви ЕЕО да би несметано могли да буду изведени радови на брзој прузи Нови Сад-Суботица-Келебија-државна граница.

Уз брзу пругу од Фекетића до Келебије која пролази делом дистрибутивног подручја ЕД Суботица, биће изграђено осам нових ТС и реконструисане четири постојеће зидане трафостанице. Измештање обухвата 35kV далеководе, 20kV,10kV и 0.4kV надземну и кабловску мрежу, као и прикључке. Радови ће се изводити читаве године.

 

МАРТ
06
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ИЗДРЖАО ТЕСТ ПРИРОДЕ

 

И ове зиме, у неколико наврата, Србију је захватило јаче снежно невреме, које је изазивало проблеме за становништво, али које је било и изазов за електроенергетски систем. Монтери Електродистрибуције Србије и овога пута били су у првом реду у борби за нормализацију ситуације и санирању штете од природних непогода .


И ове зиме најјачи удар поднело је Дистрибутивно подручје Краљево које обухвата око четвртине укупне површине Србије од око 25 хиљада квадратних километара на територији 11 градова и 44 општине. То су углавном брдско-планински предели од Богатића на северу, до Тутина на југозападу, те Деспотовца на истоку. ДП Краљево се стара за снабдевање око 930 хиљада корисника преко електродистрибутивне мреже дуге око 65 хиљада километара и са око 13 хиљада трафостаница.

Посебно је било јако невреме које је крајем фебруара погодило западну Србију, а пре свега територије Огранака ЕД Ужице и Ваљево. Реаговало се брзо и организовано у складу са ситуацијом. Успостављена је добра координација, па су у најкраћем року пристигле и колеге из Огранака који нису били погођени невременом. Сви су били добро опремљени потребним материјалом, па су уз велико пожртвовање успели да отклоне кварове настале због невремена у најкраћем могућем року. Механизација се пробијала кроз сметове до места рада уз асистенцију локалних самоуправа чија су комунална предузећа рашчишћавала путне правце.

Систем је показао отпорност. Кварови су отклањани брзо, захваљујући доброј организацији руководства ОДС-а, инжењера сектора за одржавање ДП Краљево и диспечера, те преданим радом монтера на терену који су препешачили на десетине километара, уклањали попадала стабла и пробијали се до места кварова.

Монтер Ђорђе Којић прича да су за санирање квара на магистралном далеководу 10 kV за Велику Реку у околини Малог Зворника екипе електромонтера пешачиле око 4 километра по снегу, а да су материјал и опрему носили под нагибом од 45 степени. Мештани су тракторима помогли да се нови стубови довуку у близину места уградње, а један део пута монтери су стубове ручно вукли и подигли. На обронцима Повлена и другим брдско-планинински деловима Ваљева монтери су у рекордном року отклонили кварове на далеководима који су настали као последица снежног невремена, прича монтер Стефан Петрић. „Како би се то остварило потребно је много рада, труда и пређених километара. Важна је и добра комуникација са руководиоцима који осим што прате реализацију посла, обезбеђују и све што је потребно за рад“, каже Стефан.


Фото: В.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић са монтерима на терену

 

И ДИРЕКТОР АТЛАГИЋ СА МОНТЕРИМА

В.д. директора Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић обишао је монтере на више локација на терену и упознао се са динамиком радова на санацији штете од снежне олује.

- Радници Електродистрибуције Србије, а посебно монтери, још једном су показали у овим ванредним околностима пожртвованост и велико залагање, како би у веома отежаним условима на терену, снегу, сметовима, непроходним путевима, у најкраћем могућем року санирали све штете коју је снежна олуја нанела дистрибутивној мрежи и како би сви наши корисници у најкраћем могућем року поново добили напајање електричном енергијом - нагласио је в.д. директора Бојан Атлагић. Он је указао и на добру сарадњу и координацију са органима локалних самоуправа, како би се обезбедило расчишћавање приступних путева до ЕЕ објеката на којима је требало санирати штету.


 

НА МУЦИ СЕ ПОЗНАЈУ ЈУНАЦИ

Сa великим зимским искушењима ове зиме суочили су се и монтери у Дистрибутивном подручју Ниш. Ниске температуре, јак ветар, снег и лед, правили су неколико пута ове зиме проблеме на дистрибутивном систему. Почетком децембра прошле године, према речима Андрије Станића, шефа Службе за одржавање ЕЕО и ММ Огранка Зајечар, уз већ нападали снег у реону погона Бор током вишедневне појаве густе и влажне магле, уз мраз, дошло је до стварања велике количине леда која је „оковала“ вегетацију као и стубове са проводницима. Највећа штета у то време десила се на далеководу 10kV Дубашница.

И поред тога што је густа и залеђена вегетација терен дуж далековода учинила неприступачним, а да је јак и хладни ветар температуру на отвореном спуштао и на минус 15 степени, руководилац погона Бор са свим радницима Службе одржавања ЕЕО и ММ погона Бор радио је на терену и до 12 сати дневно, све док и последњи квар није био отклоњен, подвукао је Станић Почетком јануара снежни талас захватио је територију коју покрива огранак Електродистрибуције Лесковац, и то пре свега планинска подручја Власине, планинских села Сурдулице, као и општина Црна Трава и Власотинце. Према речима руководиоца Сектора за одржавање ЕЕО и ММ у Огранку Електродистрибуције Лесковац Александра Анђелковића, ни најстарији монтери нису памтили да је за једну ноћ пало толико снега. Сметови су понегде били већи и од два метра.

-Подручја кроз која наши далеководи пролазе су у тим пределима и иначе тешко приступачна а у овим условима је то било скоро немогуће - истакао је Анђелковић. -Наши монтери су у сарадњи са локалном самоуправом која је ангажовала своју механизацију успели донекле да се пробију возилима, а даље су на сваки квар стизали пешке, кроз сметове, и у најкраћем могућем року су отклонили све кварове - наводи Анђелковић.


 

И ТРАКТОР У АКЦИЈИ

Од руководиоца Сектора за одржавање ЕЕО и ММ ДП Ниш, Саше Кордића сазнајемо да је у санацији 10 kV далековода Јастребац на подручју огранка Прокупље коришћен трактор. Најпре, према Кордићевим речима, трактор је послужио за пробијање приступног пута кроз наносе снега до мреже 10 kV и санације квара на далеководу за Јастребац. Након пробијања пута, трактор је вукао стубове, који су после замењени.


 

JАН.
28
ДВЕ ГОДИНЕ УСПЕШНОГ РАДА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СРБИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД

 

Свечано и радно обележили смо 28. јануар – Дан Електродистрибуције Србије. Са задовољством можемо да констатујемо да је свој други рођендан Електродистрибуција Србије дочекала као снажна и стабилна компанија, једна од најзначајнијих у електроенергетском систему наше земље.


Фото: Александар Керекеш Кеки

Година иза нас била је пуна великих изазова. Пре свега, треба истаћи да се читав свет суочио са глобалном енергетском кризом, и то у тренуцима када још увек пандемијска криза није у потпуности прошла. И поред свега тога, Електродистрибуција Србија је постигла запажене резултате у остваривању своје основне функције као Оператора дистрибутивног система - обезбеђивања квалитетног функционисања дистрибутивног система електричне енергије у Републици Србији.

Са успехом смо се суочили и са изазовима зимске сезоне, када су велике снежне непогоде у више наврата направиле велику штету на дистрибутивној мрежи, посебно у брдско-планинским пределима наше земље. Уз добру организацију и велико залагање свих запослених, а посебно наших монтера на терену, све штете на дистрибутивној мрежи су саниране у најкраћем могућем року, и поред свих тешкоћа и ограничења – јаког ветра, снежних наноса и непроходних путева. Реализоване су и значајне инвестиције у модернизацији наше дистрибутивне мреже, као и у изградњи нових и модернизацији постојећих електроенергетских објеката, а пре свега трафостаница, које ће омогућити стабилније снабдевање корисника, али и прикључење нових корисника на мрежу. Дајемо значајан допринос и реализацији великих инфраструктурних пројеката од националног значаја, од брзе пруге Нови Сад – Суботица до деоница аутопута „Милош Велики“ и Моравског коридора.

Реализован је и велики број прикључака за нове фабрике страних инвеститора, попут „МTU“ у Старој Пазови, „Тоyo Tires“ у Инђији, „Brose“ у Панчеву. У години иза нас, Електродистрибуција Србије интензивно је учествовала и у активностима на прикључењу купаца-произвођача електричне енергије на дистрибутивну мрежу, а настављен је и повољан тренд смањивања губитака у испоруци електричне енергије. Планови у овој години су амбициозни и зато очекујемо наставак добрих резултата.

В.д. директора Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд

Бојан Атлагић

 

Септ.
28
СВЕЧАНО ОТВОРЕНА НОВА ТРАФОСТАНИЦА 110/35/10 кВ НА УБУ

 


Фото: ЕДС/Александар Василић

На Убу је свечано пуштена у рад нова трафостаница 110/35/10 kV, која је прикључена на нови двосистемски далековод 110 kV ЕМС-а. Свечаном отварању присуствовали су в.д. директор Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд Бојан Атлагић, директорка Електромреже Србије Јелена Матејић и градоначелник Уба Дарко Глишић. В.д. директор Електродистрибуције Србије Бојан Атлагић је нагласио да је пуштање нове трафостанице на Убу веома значајан догађај за електроенергетски систем Србије, као и за саму општину Уб. Он је нагласио да је нова трафостаница ТС 110/35/10 kV настала реконструкцијом некадашње трафостанице ТС 35/10 kV.

„У нову трафостаницу је уграђена најсавременија опрема, а укупна инсталисана снага ове трафостанице је 31,5 MVA, са могућношћу да се инсталисана снага удвостручи, када буде било потребе“, нагласио је Атлагић.

Он је истакао да је у овај пројекат укупно уложено око 300 милиона динара.

„Значај нове трафостанице за општину Уб је у томе што ће обезбедити стабилније и квалитетније напајање електричном енергијом и боље напонске прилике, а за Електродистрибуцију Србије је веома важно што ће нова трафостаница смањити губитке на овом подручју“, рекао је в.д. директора Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд Бојан Атлагић. Он се захвалио општини Уб на помоћи у реализацији овог капиталног пројекта, као и свим извођачима радова.


Фото: ЕДС/Александар Василић

Директорка Електромреже Србије Јелена Матејић је нагласила да је нова трафостаница прикључена на преносну мрежу ЕМС-а новим двосистемским далеководом, по принципу улаз -излаз, од постојећег далековода 110 kV ТС Тамнава Западно поље – ТС Ваљево 3. Она је нагласила да је нови далековод дугачак више од 8 километара, а подигнуто је 38 стубова. Укупна вредност новог далековода износи око 200 милиона динара. Градоначелник Уба Дарко Глишић захвалио се Држави Србији, Електродистрибуцији Србије и ЕМС-у на великој инвестицији од укупно око пола милијарде динара, која ће омогућити стабилније и квалитетније снабдевање електричном енергијом, али и даљи развој ове општине. Он се посебно захвалио Електродистрибуцији Србије на помоћи у унапређењу дистрибутивне мреже у циљу задовољавања захтева инвеститора на територији општине Уб.

 

Септ.
08
ПЛАНИРАНА ИСКЉУЧЕЊА ЗБОГ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТРАФОСТАНИЦЕ ТС 110/35kV БЕОГРАД 10

 

Због обимних инвестиционих радова на реконструкцији трафо станице ТС 1 10/35kV Београд 10, који су планирани за недељу 11.9.2022. у периоду од 6,00 – 14,00 часова, без електричне енергије биће следећи потрошачи:

 

  1. 1. Већи део конзума трафо станице ТС 35/10kV Обреновац
  2. 2. Већи део конзума трафо станице ТС 35/10kV Стублине
  3. 3. Цео конзум трафо станице ТС Ратари
  4. 4. Цео конзум трафо станице ТС 35/10kV Ворбис
  5. 5. Мањи део конзума трафо станице ТС 35/10kV Умка.

 

Планираним искључењем у недељу 11.9.2022. године од 6,00 – 14,00 часова биће обухваћена следећa насеља у општини Обреновац: Уровци, Звечка, Трстеница, Скела, Обреновац, Ратари, Рвати, Кртинска, Бело Поље, Бргулице, Бровић, Дрен, Грабовац, Љубинић, Орашац, Пироман, Ушће, Велико Поље и Вукићевића, као и део насеља Умка на територији општине Чукарица.

Напомињемо да ће делови наведеног конзума у недељу 11.9.2022. године у периоду 4,00 – 6,00 часова сукцесивно бити искључивани са мреже, због припреме радова. Такође, по завршетку радова, у периоду од 14,00-15,00 часова напајање наведеног конзума биће сукцесивно обнављано.

Детаљније информације корисници могу наћи на интернет презентацији Електродистрибуције Србије www.elektrodistribucija.rs у рубрици Планирана искључења

 

АВГУСТ
20

 

Одложени радови на реконструкцији трафо станице БЕОГРАД 10

Због најављених непогода са грмљавином, планирани инвестициони радови на реконструкцији трафо станице ТС 1 Београд 10, који су требали да се реализују у недељу 21.8.2022. у периоду од 6 – 14 часова, одложени су до даљњег. О новом термину радова јавност ће бити благовремено обавештена.

Радови су одложени због безбедности извођача радова, с обзиром на најављене непогоде са грмљавином. Због овог одлагања, конзум који обухвата насеља на територији општине Обреновац и део насеља Умка на територији општине Чукарица неће бити планирано искључени са дистрибутивне мреже у недељу 21.8.2022.

 

MAJ
6
Планирани радови

 

Због планираних радова ЕМС-а, дана 8.5.2022 од 05:00 до 10:00 h без напајања ће бити следећа београдска насеља:

Општина Земун

Насеља: Батајница, Соко-салаш (насеље), Угриновци, Бољевци, Грмовац,  Алтина, Земун поље, Мала пруга, део насеља Горњи град, Калварија, центар Земуна ка Кеју Ослобођења, део насеља Сава Ковачевић, Плави хоризонти, део насеља Војни пут (блок 1, блок 2), Бусије.

Општина Сурчин

Насеља:Сурчин, Бечмен, Добановци, Петровчић, Јаково, Прогар, Кључ, Бољевци.

Општина Нови Београд

Насеља:Ледине, део Новог Београда од улице Тошин бунар до старог Меркатора, делови блокова ка Савском насипу 45,44,70 и 70а, 61 и 64 ка Омладинских бригада, делови блокова око Сава центра од Владимира Поповића до општине Нови Београд са стране Штарк Арене, део Бежанијске Косе, Галеника, део око Кванташке пијаце.