НОВИ САД - Планирана искључења за датум: 17.07.2024.
ОгранакОпштинаВремеУлице
Нови СадНови Сад08:00 - 14:00Црвени Чот: Одмаралиште Летенка, ПТТ одмаралиште на Бранковцу, ТВ репетитор на Црвеном Чоту, Насеље Ердељ у Беочину
Нови СадНови Сад08:30 - 10:00Војводјанска 1 - 3 И 24 - 30, Вере Павловић 1 - 3 И 22, Ласла Гала 13 - 21 и 32 - 34, Гогољева 1 - 3 и 2 - 6, Данила Киша 41 - 43 и 10 - 12, Алексе Шантића 1 и 2 - 4
Нови СадНови Сад09:00 - 10:30Речна полиција и Лука Нови Сад, ССРО ормани по Београдском кеју
Нови СадНови Сад11:00 - 12:00Католичка порта 4 - 6, Катедрала
Нови СадНови Сад13:00 - 14:00Петроварадин: Топлана Петроварадин
СуботицаСуботица07:55 - 08:55Суботица: део 51. Дивизије између Мајшанског пута и Надежде Петровић са околином, Партизанских база бр. 127.
СуботицаСуботица08:30 - 11:00Шупљак у улицама и деловима улица у околини: Кањишки пут, Палић салаши, Нови Шор, Лудошка, Костолањи Арпада, Кулски пут, Халомски Шор, Цијин Шор, Ритска, Гробљански пут, Лудош (Лудошки шор).
СуботицаСуботица08:45 - 12:00у насељу: Мала Пешта и Павловац.
СуботицаСуботица09:00 - 14:00Палић: Марка Орешковића 1-29, Зеленгорска 2, Орбанфалва 1-5, Пулска 2.
СуботицаСуботица09:15 - 10:15Келебија у улицама и деловима улица са околином: Солунска, Бечка (између Солунске и Нила Амстронга) и Пекарска (бр. 5, 6 и 10).
СуботицаСуботица09:25 - 10:25Суботица: Миклоша Швалба, Браће Сударевића, почетак Косте Трифковића до Гошине, Титуса Дуговића између између Мајшанског пута и Јосе Мерковића, део Мајшанског пута између Миклоша Швалба и Антуна Вранчића, Јосе Мерковића (7, 13), и почетак Виноградарске (3-38).
СуботицаСуботица10:55 - 11:55Суботица у улицама и деловима улица са околином: Подгорска, Чавољ 274/А, Граничарска, Топчидерска, Кларе Фејеш, Слободана Пенезића Крцуна, Луја Пастера, Кикиндска, и делови улица (Лукач Ђерђа, Љермонтова, Анке Буторац, Цељска, Титоградска).
СуботицаСуботица11:00 - 12:00Горњи Таванкут на делу Бисни крај.
СуботицаСуботица12:25 - 13:25Суботица у улицама и деловима улица са околином: 15. Априла, Иве Сењанина, Ђердапска, Купусинска, Апатинска, Безданска, Вуковарска, Кајмакчаланска, Козарачка (између Кајмакчаланске и Безданске) и део Озренске у околини.
СуботицаСуботица13:00 - 14:00Бајмок у улицама и деловима улица са околином: Џак 1-12, Гундулићева 2-49.
СуботицаСуботица13:55 - 14:55Суботица: део Алеје Маршала Тита (стамбене зграде број 23, 27 и 29), Крагујевачких Жртава 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16, Браће Југовића 25, 27, 29 и 31 и Шумска 5.
СуботицаНови Кнежевац09:00 - 14:00Нови Кнежевац: Ослобођење.
ПанчевоПанчево08:30 - 13:00Панчево: Ул. Баваништански пут од Новог Гробља ка Баваништу(са просецима)
ПанчевоПанчево09:30 - 11:30Панчево: Ул. Д.Туцовића и Б.Радичевића од И.Курјачког до П.Чарнојевића,И.Курјачког од Д.Туцовића до Б.Радичевића,М.Губца од Д.Туцовића до Карађорђеве и Карађорђева од М.Губца до бр.86-парна страна односно бр.87-непарна страна
ПанчевоПанчево12:30 - 14:00Панчево: Ул. Чумићева од С.Шупљикца до Кнеза Михајла Обреновића,Кнеза Михајла Обреновића од Милке Марковић до Чумићеве
ПанчевоБела Црква08:00 - 15:00Ђаволи Мост ,Викенд насеље.
ПанчевоВршац08:00 - 11:00Мате Матеић,Борачка лево од бр.12 до 18,17 и 19, Горанска, Вршачки Партизански одред 22-38 и 19/а-67, Селенитски пут 2-30 и 36-38, 1-21, Загорска 13-19, 2-16 и 1-11, Иве Андрића 24-26 и 19-29, Милана Тепића 2-6, резервоари за воду, Карпатска 2-26 и 1-29, Бокурова, Селенитски пут 32-34.
ПанчевоВршац12:00 - 13:30Борачка од Јанка Халабуре до Саве Ковачевића, Виноградарски пут, Милана Тепића 2-32 и 36-60 и 3-53, Јанка Халабуре 36-64 и 29/б-59
СомборОџаци09:00 - 13:00Оџаци: Кнез Михајлова 8-22 и 25, Сомборска 18А-18Е
СомборВрбас07:30 - 09:00Блок В.Копривице 1-21, 2- 20 и бб, М.Тита 72 и 73-77
СомборВрбас09:00 - 10:00М.Тита 66-70 и бб, И.Л.Рибара 36, С.Ковачевића бб
СомборВрбас10:00 - 11:00Лазе Костића 39-89, П.Бораца 19-29, 38-46 и бб,Ђ.Салаја 54-106 и 59-103, Мајора М.Рађеновића 123, Ж.Зрењанина 30-88 и 35-95
СомборВрбас11:00 - 12:30С.Ковачевића 93-107 и бб, Д.Грубића 4-12, 3-11, 95-107 и бб, Кларе Фејеш Мире 27, П.Бораца 13
СомборВрбас12:30 - 13:30С.Ковачевића 114-136 и 109-121, Д.Грубића бб, Г.Крклеца 19-27 и 32-48, Д.Бојовића 105-113 И 150-158
СомборВрбас13:30 - 15:00С.Ковачевића 66-84 и 81-87, Блок В.Копривице 22, Блок 99 бб, М.Антића 1-21 и 2-14, П.бораца бб
СомборАпатин08:00 - 10:00АПАТИН: улица Светог Саве од Д.Туцовића до Миће Радаковића, Димитрија Туцовића од бр.50-64, бр.44, бр.73-107, Огњена Прице бр.9а
СомборАпатин10:00 - 11:30АПАТИН: улица И.Л.Рибара, Дунавска, Рибарска
СомборАпатин11:30 - 13:30АПАТИН: улица Рибарска, Београдска, Загребачка, 25.маја
РумаПећинци08:30 - 13:30Ашања: Маринкова, Ненадовићева, М.Тита, Карађорђева, Добровољачка, И.Л.Рибара, Жеравица, Гвозденова, Чмеликова, Муњина.
РумаПећинци08:30 - 13:30Купиново: Комплетно насеље
РумаИнђија11:00 - 13:00ИНЂИЈА: Милетића 1-35, 2-64, Цара Душана 9, Краља Петра Првог - зграде Грмећ 16 и 16 а, Основна школа Петар Коћић