КРАЉЕВО - Планирана искључења за датум: 28.05.2023.
ОгранакОпштинаВремеУлице
КраљевоКраљево08:00 - 16:00Од 08.00 до 16.00 сати: У Јарчујаку у улици Тиосава Карапанџића. У Адранима: Ивановићи, Бубан, Утрина, Филиповићи и насеље око Желизничке станице, насеље око стругаре Шекуларац и насеље око Мотела „Три Брата.
ЈагодинаЈагодина09:00 - 13:00Део села Рибаре ; насеље железнички Мост; насеље Пањевачки рит; ул. Јованче мицића;ул Моравска;ул. Капетана Коче од Жел. пруге ка Рибару; млинска индустрија ЖИТОМЛИН. Повремено ће у том интервалу на кратко остајати потрошачи села Рибаре ,Ракитово ,Кончарево, Мијатовац, Глоговац, Дражмировац, М.Поповић и Кочино село.
КрушевацВарварин07:00 - 15:00Територија Општине Варварин!
УжицеПожега09:00 - 12:00Милићево Село,Горобиље,део Пилатовића,Годовичка Рампа,Ариљска Рампа,Годовик,Сврачково,Роге,Речице,Рупељево и део Расне.