НОВИ САД - Планирана искључења за датум: 31.05.2023.
ОгранакОпштинаВремеУлице
Нови СадНови Сад08:00 - 13:00Ковиљ Део ул. Зелена: У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!
Нови СадНови Сад08:30 - 11:30Нови Сад: Лазе Лазаревића 3-13, 6,10-14; Хероја Пинкија 2,ББ:У случају ранијег завршетка радова ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена!
СуботицаСуботица08:45 - 09:45У улицама и деловима улица: Биковачки пут између бр. (4 и 65), Александрови салаши између бр. (25 и 97), футошка између бр. (1 и 43), 367. Нова бр. 49 у околини.
СуботицаСуботица08:50 - 14:00У улицама: Банијска бр. (61, 63), Иштвана Кизура између (Јосипа Краша и Теслине), Саве Ковачевића између (Јосипа Краша и Белоцркванске), Јосипа Краша између (Иштвана Кизура и Банијске).
СуботицаСуботица09:00 - 11:00У улицама и деловима улица: 47. Нова, 46. Нова, Бегејска, 45. Нова, 44. Нова, 43. Нова, део Рибарске између бр. (11 и 14), део Хоргошког пута у околини фабрике Цхемос, Солунска бр. (1 и 4), Железничка бр. 4 у околини.
СуботицаСуботица09:15 - 10:15У улицама и деловима улица у околини: Лудашки Шор, Гробље Лудаш, Чурго, Чурго-Шупљак, део улице Гробљански Пут.
СуботицаСуботица10:00 - 11:00У улици: Биково салаши бр. (145, 148, ББ).
СуботицаСуботица10:30 - 11:30Део улице Лудашки шор између бр. (66 и 184).
СуботицаСуботица11:00 - 12:00У улицама: Омишка, Шебешићка између Бајског пута и Омишке, Мичуринова између Бајског пута и Кароља Чеха.
СуботицаСуботица11:15 - 12:15У околини пружног прелаза.
СуботицаСуботица11:45 - 12:45У улицама: Лудошки Шор између бр. (2 и 84).
СуботицаСуботица12:30 - 13:30У улицама и деловима улица са околином: Лошињска између бр. (7 и 67), Лозничка, Балканска бр. 15.
СуботицаСуботица13:00 - 14:00У улици Барска.
СуботицаСуботица13:05 - 14:05У улици: Део Титоградске, Источни Виногради бр. 45/А.
СуботицаНови Кнежевац09:00 - 13:00ВРБИЦА цело село
СуботицаНови Кнежевац09:00 - 13:00ПОДЛОКАЊ цело село
ПанчевоПанчево08:30 - 10:00Панчево:М. Пијаде од Карађорђеве до Синђелићеве;С.Саве од М.Пијаде до С.Јовановића (непарна страна),С.Саве од М.Пијаде до С.Милетића(парна страна) и С.Саве 60а!НАПОМЕНА:У случају лоших временских услова радови се одлажу. У случају ранијег завршетка радова ЕД Панчево задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена.
ПанчевоПанчево09:00 - 13:30Омољица: Војвођанска Напомена: Електродистрибуција Панчево задржава право укључења наведеног ЕЕО пре планираног времена укључења.
ПанчевоПанчево11:00 - 12:30Панчево:Карађорђева од Матије Гупца до М.Пијаде; Моше Пијаде од Б.Радичевића до Карађорђеве; Стевице Јовановића од Карађорђеве до Синђелићеве; Светог Саве непарна од С.Јовановића до М.Гупца и парна од бр.58 до 82; Матије Гупца од Карађорђеве до С.Саве!НАПОМЕНА:У случају лоших временских услова радови се одлажу. У случају ранијег завршетка радова ЕД Панчево задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена.
ПанчевоПанчево12:00 - 14:30Панчево:Ул.Б. Јединства од кбр. 191 до краја ка Пољској, Гробљанска, П. Шандора од Бр. 122 до Бр.166 С. Марковића од Бр. 139 до Бр. 189!НАПОМЕНА:У случају лоших временских услова радови се одлажу. У случају ранијег завршетка радова ЕД Панчево задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена.
ПанчевоВршац09:00 - 13:00Насељено место:Шушара,Уљмански Виногради.У случају лоших временских услова радови се одлажу. У случају ранијег завршетка радова ЕД Панчево задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена.
СомборАпатин10:00 - 14:00БАЧКИ БРЕСТОВАЦ ,ПОДРУЧЈЕ ТС ''ВОЈВОЂАНСКА-ДОСИТЕЈЕВА'' , ТС ''ДОСИТЕЈЕВА''И ТС ''ВОЈВОЂАНСКА-Г.ПРИНЦИПА''
СомборСомбор08:30 - 13:00КОЗАРА САЛАШИ , ПОДРУЧЈЕ ТС ''ОДИСЕЈА''
ЗрењанинЗрењанин07:30 - 13:15Део насељеног места Меленци: - Делови следећих ул.: БРЦАНСКИ ЖИВЕ, од улице Жарка Остојина до улице Бранка Радичевића; ВЛАДИМИРА НАЗОРА, од улице Адамов Жарка до улице Вука Караџића; М.МИЈАТОВ, од улице Српских Владара до улице Бранка Радичевића; АДАМОВ ЖАРКА, од улице Светозара Марковића до улице М.МИјатов; СРПСКИХ ВЛАДАРА, од улице Браће Мијатов до улице Лењинове; СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, од улице Адамов Жарка до улице 3. Октобар; МАКСИМА ГОРКОГ, од улице Вујице Вујанов до улице Вука Караџића; БРАЋЕ БАРНИЋ, од улице Вујанов Вујице до улице 3.Октобра; БРАЋЕ МИЈАТОВА, од улице Српских Владара до 3.Октобар; ЛЕЊИНОВА (од улице Српских Владара до 3.Октобар; ЊЕГОШЕВА, од улице Српских Владара до 3.Октобар. - Целе улице: ЂУРЕ ДАНИЧИЋА, ЖАРКА ОСТОЈИНА , ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА , БРАНКА РАДИЧЕВИЋА , 3. ОКТОБАР , ВУЈИЦЕ ВУЈАНОВ - ЕКОГРАДЊА - МЕЛПЕТРОЛ У случају лоших временских услова, радови се одлажу ! У случају ранијег завршетка радова ЕД Зрењанин задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена.
ЗрењанинЗрењанин08:30 - 10:30Део насељеног места Зрењанин: - Део ул.: Војводе Петра Бојовића, од Коче Коларова до Саве Текелије. У случају лоших временских услова, радови се одлажу ! У случају ранијег завршетка радова ЕД Зрењанин задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена.
РумаРума08:00 - 14:00МЕСТО РУМА: ул.Првомајска од бр. 54 до бр.62, ул.Карађорђева од бр.65 и 66 до краја, ул.Језерска бр.2 и 4.
РумаРума08:30 - 10:30МЕСТО РУМА: ул.Ђ.Јакшића Зграде Л3 (сви улази), ул.С.Сремца Зграде Л1 и Л2 (сви улази), ул.Л.Костића Зграде Л4 и Л5 (сви улази) и бр.6, 8 и ББ.
РумаРума11:30 - 12:30МЕСТО РУМА: ул.Лењинова од бр.74 и 67 до бр.100 и 103, ул.7.Војвођ.Ударне Бригаде, ул.фрушкогорска од бр.23А и 12 до краја улице, ул.З.Челара од бр.27 и 26 до краја улице.
РумаРума13:00 - 14:00МЕСТО РУМА: ул.Косовска од бр.82 и 77А до краја улице, ул.М.Убоје, ул.А.Шантића од ул.С.П.Крцуна до ул.М.Убоје, ул.Н.Тесле од ул.Нова Школска до ул.М.Убоје.
РумаСтара Пазова09:00 - 14:00 МЕСТО БЕЛЕГИШ :ул.П.Радиновића,ул.Д.Градића,ул.Б.Влашић,ул.С.Радиновића ул.З.Костића,ул.С.Маринковић,ул.С.Адамовића,ул.К.Петра од бр 54/49 до краја улице,ул.В.Мишчевић,ул.С.Петровића,ул.С.Милетића,ул.В.Карадзића од средине улице до краја улице
Сремска МитровицаШид09:00 - 13:00Ердевик ул. Цара Душана од бр. 3-19 и 4-24
Сремска МитровицаШид09:00 - 13:00Кукујевци: цело село Кукујевци
Сремска МитровицаШид13:00 - 14:30Кукујевци:Фарма коза “Беокапра” - ул. Грчког пријатељства