НОВИ САД - Планирана искључења за датум: 18.07.2024.
ОгранакОпштинаВремеУлице
СуботицаСуботица07:55 - 08:55Суботица у улицама и деловима улица са околином: део Франкопанске од Дожа Ђерђа до Травничке, Луке Ботића, Илирска, почетак Јенеа Калмара до Травничке, Винковачка, Браћа Југовића.
СуботицаСуботица08:00 - 10:30Суботицq у улицама и деловима улица са околином: Гашпара Улмера 12-40, Игманска 15, 18, Пере Тумбаса Хаје 5, 7, Ужичка 1-13, Лаза Бачића 2-19.
СуботицаСуботица08:15 - 11:30Суботица у улицама и деловима улица у околини: Масарикова између бр. (100 и 123), Бајнатска између бр. (5 и 32), Истарска бр. 53.
СуботицаСуботица08:30 - 11:30Суботица у улицама и деловима улица са околином: Иштвана Рутаија 1, 2, Јелене Човић 45, Јосипа Зелића 3-18, Власеничка 42-47.
СуботицаСуботица08:45 - 10:15Палић: Део Викенд насеља (у околини Водоторња).
СуботицаСуботица09:25 - 10:25Суботица у улицама и деловима улица са околином: Плитвичка (између Стеријине и Огњена Прице), Огњена Прице (између Плитвичке и Кароља Чилага), Ференца Сепа (између 27. Марта и Косовске), део Сарајевске (до бр. 24 и 29), Лазе Лазаревића, део Паје Маргановића (између Стеријине и Косовске), Стеријина (бр. 53), почетак Косовске до Сомборске, Липарска, Шекспирова, и Ватрослава Лисинског бр. 54, и 59/А.
СуботицаСуботица10:55 - 11:55Суботица у улицама и деловима улица са околином: Стеријина, Плитвичка (до Стеријине), крај Тамишке (у околини Стеријине) и део Ватрослава Лисинског (између Стеријине и Лазе Лазаревића).
СуботицаСуботица11:00 - 12:00Суботица у улицама и деловима улица са околином: почетак Шантицеве и почетак Теслине до Анте Парчетића, Марије Војнић Тошинице и Владимира Мајаковског између Адолфа Сингера и Теслине, Павловачка од Теслине до Аранђеловачке, Хусинска.
СуботицаСуботица11:35 - 14:35Суботица у улицама и деловима улица са околином: Старине Новака 58, Иштвана Рутаија 1, 2, Јелене Човић 45, Јосипа Зелића 3-18, 34-82, Власеничка 42-47, Јосипа Шокчића 1, 2.
СуботицаСуботица12:25 - 13:25Суботица у улицама и деловима улица у околини: почетак Боре Станковића од Арсеније Чарнојевића до Ватрослава Лисинског (са стамбеном зградом бр. 5 и 7), Тамишка, почетак Плитвичке, део Ватрослава Лисинског између Боре Станковића и Стеријине, део Арсеније Чарнојевића између Милоша Обилића и Боре Станковића, део Милоша Обилића од Целовечке до кућних бројева 26 и 37.
СуботицаСуботица13:40 - 14:10Суботица: Ивана Антуновића 30 - 49, Динка Шимуновића 30.
СуботицаСуботица13:55 - 14:55Суботица: део Милоша Обилића (стамбене зграде бр. 25, 31 и кућни број 16), део Цара Лазара (стамбена зграда бр. 27) и Новосадска.
ПанчевоПанчево07:30 - 09:30Панчево: Ул. Карађорђева од Светозара Милетића до Браће Јовановића
ПанчевоПанчево08:30 - 10:30Панчево: Ул. В.Петра Бојовица од бр.1 до бр.15 (непарна страна),Касапиновићева од Петра Бојовица до Ж.Зрењанина,Ж.Зрењанина од Касапиновићеве до В.Р.Путника
ПанчевоПанчево11:30 - 13:00Панчево: Ул. Шарпланинска
СомборВрбас07:00 - 08:30П.Бораца 13,20 и бб, С.Ковачевића 83, 87-91 и 94-114, М.Тита 79-83, 87, 76-80, 84, 88, 78А и бб, Д.Грубића 1-9, 89-91, 2, 92 , Трг Николе Пашића ББ
СомборВрбас08:30 - 10:00П.Бораца 1-5, 2-14 И 18, Н.фронта 32-56, 25-59, ББ, Сарајевска 18, 34-36 И бб
СомборВрбас10:00 - 11:00П.бораца 9-11, М.Тита 87
СомборВрбас11:00 - 12:30Н.фронта 70, Љ.Пешаља 4, Г.Крклеца 14, 17, 28-30, М.Тита 100-102, 93, 97, 105, 109-111 И бб
СомборВрбас12:30 - 14:00М.Тита 126, 130-148, Бачка 15-29, 22-54 И бб, Сремска 1-39 И 2-48, И.Милутиновића 1-13 И 2-12
РумаПећинци08:00 - 12:00Брестач: Комплетно насеље
РумаПећинци08:00 - 12:00Суботиште: Комплетно насеље
РумаИнђија08:30 - 12:00НОВИ СЛАНКАМЕН: Цара Душана непарна страна од бр.229 до краја улице