Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд свакодневно изводи радове ради одржавања електродистрибутивне мреже, унапређења електроенергетског система, прикључења нових трафостаница и нових корисника. Место рада мора бити прописно обезбеђено и у безнапонском стању.

Због тога се предвиђени радови унапред планирају, а сви медији се благовремено, три дана унапред, обавештавају о терминима искључења и корисницима који ће остати без напона.

Напомена:

1. У случају ранијег завршетка планираних радова, ЕД задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена.

2. У случају лоших временских услова, радови се могу одложити.

3. Извођење радова може довести до привременог прекида у напајању ел.енергијом корисника ДС. Молимо кориснике за разумевање.

Дистрибутивно подручје Крагујевац обухвата територије следећих огранака:

ЕД Крагујевац; ЕД Пожаревац; ЕД Смедерево