Функционални захтеви и техничке карактеристике бројила електричне енергије и комуникационих уређаја, верзија 4.0.

Документ је усвојен на Техничком Стручном Савету Електродистрибуције Србије 07.02.2019. године. (Евентуалне измене и/или допуне документа биће објављене на овој страници) - обавезна за примену од 01.01.2020. године.
Функционални захтеви и техничке карактеристике бројила електричне енергије и комуникационих уређаја, верзија 4.0.