Дистрибутивно подручје Електродистрибуција Београд:


 

ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Београд центар
Београд, Топлице Милана бб
Директор: Иван Мелих
011 3470 710
ivan.melih@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
011 395 77 99
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
011 3655 414, 011 3655 325, 011 3655 522
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.bg@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
011 2439 333 локал 2559,1857,2503
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Баново брдо
Београд, Пожешка бр.71
Директор: Зоран Тимотијевић
011 3655 760
zoran.timotijevic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
011 395 77 99
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
011 3554 322, 064 8538 927, 011 3550 766, локали 2726, 2710, 2692, 2738
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.bb@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
011 3550 766 локал 2789,2693
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Земун
Земун, Кеј ослобођења бр.15
Директор: Борис Петровић
011 3160 212
boris.petrovic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
011 395 77 99
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
011 3405 033
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.ze@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
011 3160 212 локал 2271
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Крњача
Београд, Грге Андријановића бр.1
Директор: Драган Јекнић
011 3655 240
dragan.jeknic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
011 395 77 99
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
011 3655 086
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.kr@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
011 2711 039
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Младеновац
Младеновац, Краљице Марије бр.30
Директор: Драган Сретеновић
011 8232 082
dragan.sretenovic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
011 8231 011
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
011 8231 338
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.ml@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
011 8232 082 локал 2631,2604
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Обреновац
Обреновац, Белопољска бр.35 А
Директор: Момчило Јанић
011 3655 528
momcilo.janic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
011 8721 007
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
011 8723 873, 011 8722 810
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.ob@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
011 8723 873, 011 8722 810
ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Лазаревац
Лазаревац, Јанка Стајчића бр.2
Директор: Веселин Шиљеговић
011 8111 180
veselin.siljegovic@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ КВАРА НА МРЕЖИ У ОГРАНКУ
011 8111 108, 064 8367 175
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
011 8111 165, 011 8111 133
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЗА ПРИЈАВУ ОЧИТАНИХ СТАЊА БРОЈИЛА
prijavastanja.la@ods.rs
ТЕЛ ЗА ПРИЈАВУ НЕОВЛАШЋЕНЕ ПОТРОШЊЕ
011 8111 130, 011 8111 190, 011 8111 129