Решењем Дирекције за мере и драгоцене метале Електродистрибуција Србије д.о.о Београд овлашћен је за оверавање бројила електричне енергије

РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ ТЕЛА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА


За подношење захтева за оверавање бројила електричне енергије потребно је доставити:

Захтев за оверавање бројила електричне енергије могу поднети правна и физичка лица одговорна за редовно оверавање бројила у свом власништву, на 17 локација Овлашћеног тела за оверавање мерила 112.

Списак локација контролног тела:


ДП Београд

Л1 – Земун, Кеј Ослобођења 15

Л17 – Београд, Топлице Милана бб

ДП Нови Сад

Л2 - Нови Сад, Булевар Ослобођења 100

Л3 - Суботица,Сегедински пут 22-24

Л4 - Зрењанин, Панчевачка 46

Л5 - Рума, Индустријска 2а

ДП Крагујевац

Л6 - Смедерево, Шалиначка 60

Л7 - Крагујевац, Улуца Слободе 7

Л16 - Пожаревац, Јована Шербановића 17

ДП Краљево

Л8 - Краљево, Димитрија Туцовића 5

Л9 - Ужице, Драгачевска бб

Л10 - Крушевац, Јасички пут бб

Л11 - Јагодина, 7. Јула 62

ДП Ниш

Л12 - Ниш, Његошева 2

Л13 - Зајечар, Генерала Гамбете 84

Л14 - Лесковац, Влајкова 30

Л15 - Врање, Јована Јанковића Лунге бб

Након преиспитивања захтева од стране руководства Контролног тела, подносилац захтева добија понуду за услугу и уколико се слаже са условима из понуде потписује Уговор о контролисању/оверавању мерила. За одређивање цене услуге примењује се Ценовник Контролног тела Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд.

Контролисање, преглед и оверавање мерила - бројила електричне енергије врши се у складу са важећим законским и подзаконским прописима. Мерила која испуњавају прописане захтеве биће оверена у складу са Решењем о одобрењу типа мерила. За мерила која не испуњавају прописане захтеве, овлашћено тело ће издати решење о одбијању оверавања.