Основни подаци о конзуму Електродистрибуције Србије

ПОВРШИНА
77.474 km2
БРОЈ СТАНОВНИКА
6.834.326
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА ДЕЕС
3.763.655
ГОДИШЊА ПРЕУЗЕТА ЕНЕРГИЈА
30.130 GWh
МАКСИМАЛНА СНАГА КОНЗУМА
5.231 MW
УКУПАН БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА
3.334.785
ПРОСЕЧНА ГОДИШЊА ПОТРОШЊА ДОМАЋИНСТВА
4.012 kWh
ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА ПОТРОШЊА ДОМАЋИНСТВА
334 kWh
ПРОСЕЧНА ГОДИШЊА ПОТРОШЊА ПО СТАНОВНИКУ
4.409 kWh
Карактеристике мреже Електродистрибуције Србије

БРОЈ ТС 110/X
198
ДАЉИНСКИ УПРАВЉАНЕ ТС 110/X
197
ИНСТАЛИСАНА СНАГА ТС 110/X
10.913 MVA
БРОЈ ТС 35/X
587
ИНСТАЛИСАНА СНАГА ТС 35/X
6.627 MVA
ДАЉИНСКИ УПРАВЉАНЕ ТС 35/X
421
ДУЖИНА ДАЛЕКОВОДА 35 KV
6.955 km
БРОЈ ТС 20/0,4
9.078
ИНСТАЛИСАНА СНАГА ТС 20/0,4
4.525 MVA
ДУЖИНА ВОДОВА 20 KV
10.790 km
БРОЈ ТС 10/0,4
26.622
ИНСТАЛИСАНА СНАГА ТС 10/0,4
11.586 MVA
ДУЖИНА ВОДОВА 10 KV
34.179 km
ДУЖИНА ВОДОВА 0,4 KV
114.244 km

УКУПНА ДУЖИНА СРЕДЊЕНАПОНСКИХ ВОДОВА И НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ
166.168 km

Подаци за 2022. годину