Дистрибутивно подручје Београд
ОГРАНАК ЕД БЕОГРАД ЦЕНТАР
prijavastanja.bg@ods.rs
011 3655 414, 011 3655 325, 011 3655 522
ОГРАНАК ЕД БАНОВО БРДО
prijavastanja.bb@ods.rs
011 3554 322, 064 8538 927, 011 3550 766, локали 2726, 2710, 2692, 2738
ОГРАНАК ЕД ЗЕМУН
prijavastanja.ze@ods.rs
011 3405 033
ОГРАНАК ЕД КРЊАЧА
prijavastanja.kr@ods.rs
011 3655 086
ОГРАНАК ЕД МЛАДЕНОВАЦ
prijavastanja.ml@ods.rs
011 8231 338
ПОГОН СОПОТ
prijavastanja.ml@ods.rs
011 8251 229
ПОГОН ГРОЦКА
prijavastanja.ml@ods.rs
011 8500 445, 011 8501 297
ОГРАНАК ЕД ОБРЕНОВАЦ
prijavastanja.ob@ods.rs
011 8723 873, 011 8722 810
ПОГОН БАРАЈЕВО
prijavastanja.ob@ods.rs
011 3655 085, 011 3655 098, 011 8302 250 локал 2815
ОГРАНАК ЕД ЛАЗАРЕВАЦ
prijavastanja.la@ods.rs
011 8111 165, 011 8111 133
Дистрибутивно подручје Нови Сад
ОГРАНАК ЕД НОВИ САД
prijavastanja.ns@ods.rs
0800 220 225
ПОГОН БАЧКА ПАЛАНКА
prijavastanja.ns@ods.rs
0800 220 225
ПОГОН БЕЧЕЈ
prijavastanja.ns@ods.rs
0800 220 225
ПОГОН ЖАБАЉ
prijavastanja.ns@ods.rs
0800 220 225
ОГРАНАК ЕД СУБОТИЦА
prijavastanja.su@ods.rs
0800 220 225
ПОГОН СЕНТА
prijavastanja.su@ods.rs
024 628 800
ПОГОН КАЊИЖА
prijavastanja.su@ods.rs
024 619 506
ПОГОН Б.ТОПОЛА
prijavastanja.su@ods.rs
024 619 555
ПОГОН БАЈМОК
prijavastanja.su@ods.rs
024 619 333
ОГРАНАК ЕД СОМБОР
prijavastanja.so@ods.rs
025 465 205
ПОГОН ВРБАС
prijavastanja.so@ods.rs
021 795 0 000
ОГРАНАК ЕД РУМА
prijavastanja.ru@ods.rs
022 400 207, 022 400 258
ПОГОН ИНЂИЈА
prijavastanja.ru@ods.rs
022 400 357, 022 400 361
ПОГОН СТАРА ПАЗОВА
prijavastanja.ru@ods.rs
022 400 385
ОГРАНАК ЕД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
prijavastanja.sm@ods.rs
022 638 118, 022 638 120, 022 638 154
ПОГОН ШИД
prijavastanja.sm@ods.rs
022 638 160
ОГРАНАК ЕД ЗРЕЊАНИН
prijavastanja.zr@ods.rs
023 559 393
ПОГОН КИКИНДА
prijavastanja.zr@ods.rs
0230 413 250
ОГРАНАК ЕД ПAНЧЕВО
prijavastanja.pa@ods.rs
013 306 077
ПОГОН ВРШАЦ
prijavastanja.pa@ods.rs
013 806 118, 013 833 244
ПОГОН БЕЛА ЦРКВА
prijavastanja.pa@ods.rs
013 851 044
ПОГОН КОВИН
prijavastanja.pa@ods.rs
013 742 115
ПОГОН АЛИБУНАР
prijavastanja.pa@ods.rs
013 641 222
Дистрибутивно подручје Краљево
ОГРАНАК ЕД КРАЉЕВО
prijavastanja.kv@ods.rs
036 304 274, 036 760 124, 036 601 124, 036 601 122
ОГРАНАК ЕД АРАНЂЕЛОВАЦ
prijavastanja.ar@ods.rs
034 701 750
ОГРАНАК ЕД ЈАГОДИНА
prijavastanja.ja@ods.rs
035 200 629 и 035 8221 455 локал 632 и 622
ПОГОН ЋУПРИЈА
prijavastanja.ja@ods.rs
035 8472 232 локал 128
ПОГОН ПАРАЋИН
prijavastanja.ja@ods.rs
035 564 205 локал 121 и 122
ОГРАНАК ЕД ЧАЧАК
prijavastanja.ca@ods.rs
032 341 991, 032 304 401
ПОГОН ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
prijavastanja.ca@ods.rs
032 717 710
ПОГОН ГУЧА
prijavastanja.ca@ods.rs
032 854 401, 032 854 080
ПОГОН ИВАЊИЦА
prijavastanja.ca@ods.rs
032 661 057
ПОГОН СЈЕНИЦА
prijavastanja.ca@ods.rs
020 741 777
ОГРАНАК ЕД КРУШЕВАЦ
prijavastanja.ks@ods.rs
037 413 163
ПОГОН ТРСТЕНИК
prijavastanja.ks@ods.rs
037 707 135
ОГРАНАК ЕД ЛОЗНИЦА
prijavastanja.lo@ods.rs
015 879 354
ОГРАНАК ЕД НОВИ ПАЗАР
prijavastanja.np@ods.rs
020 330 118
ОГРАНАК ЕД ШАБАЦ
prijavastanja.sa@ods.rs
015 361 580
ПОГОН КОЦЕЉЕВА
prijavastanja.sa@ods.rs
015 556 024
ПОГОН ВЛАДИМИРЦИ
prijavastanja.sa@ods.rs
015 513 496
ПОГОН БОГАТИЋ
prijavastanja.sa@ods.rs
015 7786 162
ОГРАНАК ЕД УЖИЦЕ
prijavastanja.ue@ods.rs
031 510 273, 031 512 355
ПОГОН ЧАЈЕТИНА
prijavastanja.ue@ods.rs
031 3831 031, 031 3831 352 локал 18 и 19
ПОГОН ПОЖЕГА
prijavastanja.ue@ods.rs
031 3716 131
ПОГОН БАЈИНА БАШТА
prijavastanja.ue@ods.rs
031 862 155
ПОГОН АРИЉЕ
prijavastanja.ue@ods.rs
031 3892 020
ПОГОН КОСЈЕРИЋ
prijavastanja.ue@ods.rs
031 783 477, 031 781 060
ПОГОН НОВА ВАРОШ
prijavastanja.ue@ods.rs
033 61 569, 033 61 328
ПОГОН ПРИЈЕПОЉЕ
prijavastanja.ue@ods.rs
033 713 192, 033 713 164
ПОГОН ПРИБОЈ
prijavastanja.ue@ods.rs
033 451 111, 033 445 654
ОГРАНАК ЕД ВАЉЕВО
prijavastanja.va@ods.rs
014 233 564, 014 222 468, 014 222 412 локал 119, 171, 152 и 122
Дистрибутивно подручје Крагујевац
ОГРАНАК ЕД КРАГУЈЕВАЦ
prijavastanja.kg@ods.rs
034 307 238, 034 307 359, 034 307 234
ОГРАНАК ЕД ПОЖАРЕВАЦ
prijavastanja.po@ods.rs
012 513 056
ПОГОН КУЧЕВО
prijavastanja.po@ods.rs
012 852 529, 012 513 056
ПОГОН ПЕТРОВАЦ
prijavastanja.po@ods.rs
012 513 056
ПОГОН ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
prijavastanja.po@ods.rs
012 662 554, 012 513 056
ОГРАНАК ЕД СМЕДЕРЕВО
prijavastanja.sd@ods.rs
026 634 459
Дистрибутивно подручје Ниш
ОГРАНАК ЕД НИШ
prijavastanja.ni@ods.rs
018 518 601, 018 518 518, 018 518 718
ПОГОН АЛЕКСИНАЦ
prijavastanja.ni@ods.rs
018 806 003
ОГРАНАК ЕД ЛЕСКОВАЦ
prijavastanja.le@ods.rs
016 230 238
ПОГОН СУРДУЛИЦА
prijavastanja.le@ods.rs
016 230 238
ПОГОН ЛЕБАНЕ
prijavastanja.le@ods.rs
016 230 238
ОГРАНАК ЕД ПИРОТ
prijavastanja.pi@ods.rs
010 313 816, 010 342 555 локал 152
ОГРАНАК ЕД ПРОКУПЉЕ
prijavastanja.pk@ods.rs
027 321 835 локал 126
ПОГОН КУРШУМЛИЈА
prijavastanja.pk@ods.rs
027 381 701
ОГРАНАК ЕД ВРАЊЕ
prijavastanja.vr@ods.rs
017 402 030
ОГРАНАК ЕД ЗАЈЕЧАР
prijavastanja.za@ods.rs
019 443 232
ПОГОН БОР
prijavastanja.za@ods.rs
030 425 999, 019 443 232
ПОГОН МАЈДАНПЕК
prijavastanja.za@ods.rs
030 581 780, 019 443 232
ПОГОН КЊАЖЕВАЦ
prijavastanja.za@ods.rs
019 732 157 локал 114, 019 443 232
ПОГОН НЕГОТИН
prijavastanja.za@ods.rs
019 542 522 локал 109, 019 443 232