в.д. директора
Kabinet@ods.rs

Директор пословног система
Vjekoslav.Bobar@ods.rs

Директорка техничког система
Biljana.Komnenic@ods.rs

Директор техничког центра
Zoran.Rajovic@ods.rs

Помоћник директора
Sasa.Stefanovic@ods.rs

Директорка Дирекције за економско-финансијске послове
Ljiljana.Jovicevic@ods.rs

Директорка Дирекције за подршку тржишту и смањење губитака
Ana.Pavlovic@ods.rs

Директорка Дирекције за корпоративне послове
Jelena.Vuckovic@ods.rs

Директор Дирекције за планирање и инвестиције
Predrag.Matic@ods.rs

Директор Дирекције за управљање ДЕЕС
Dalibor.Nikolic@ods.rs

Директор Центра за ИКТ
Dragi.Ralic@ods.rs

Директор Центра за ИМС, БЗ и контролисање мерила ЕЕ
Vladimir.Milenovic@ods.rs