• Простире се на површини од 25.211 km²
• 11 огранака: Аранђеловац, Ваљево, Јагодина, Краљево, Крушевац, Лазаревац, Лозница, Нови Пазар, Ужице, Чачак и Шабац
• 11 градова, 44 општине
• Број трафостаница (по напонским нивоима):
      110/x kV – 55 укупна инсталисана снага – 2.640,50 MVA
      35/x kV – 240 укупна инсталисана снага – 2.040,36 MVA
      20/0,4 kV – 1.411 укупна инсталисана снага – 1.502,49 MVA
      10/0,4 kV – 11.156 укупна инсталисана снага – 4.759,64 MVA
• Дужина надземне и кабловске мреже (по напонским нивоима):
      Мрежа 35 kV – 2.347,00 km
      Мрежа 20 kV – 1.759,00 km
      Мрежа 10 kV – 12.812,00 km
      Мрежа 0,4 kV – 48.262,00 km
• Број мерних места: 946.476