• Простире се на површини од 2.838 km²
• 6 огранака: Центар, Баново Брдо, Земун, Младеновац, Обреновац и Крњача
• 1 град, 16 општина
• Број трафостаница (по напонским нивоима):
      110/x kV – 27 укупна инсталисана снага – 2.171,00 MVA
      35/x kV – 70 укупна инсталисана снага – 1.664,50 MVA
      10/0,4 kV – 5.499 укупна инсталисана снага – 3.613,29 MVA
• Дужина надземне и кабловске мреже (по напонским нивоима):
      Мрежа 110kV – 5,80 km
      Мрежа 35kV – 965,60 km
      Мрежа 10kV – 7.026,61 km
      Мрежа 0,4kV – 17.931,34 km
• Број мерних места: 954.143