• Простире се на површини од 3.860 km²
• 7 огранака: Центар, Баново Брдо, Земун, Младеновац, Обреновац, Крњача и Лазаревац
• 1 град, 17 општина
• Број трафостаница (по напонским нивоима):
      110/x kV – 29 укупна инсталисана снага – 2.265,50 MVA
      35/x kV – 82 укупна инсталисана снага – 1.795,70 MVA
      20/0,4 kV – 7 укупна инсталисана снага – 1,35 MVA
      10/0,4 kV – 6.256 укупна инсталисана снага – 5.230,98 MVA
• Дужина надземне и кабловске мреже (по напонским нивоима):
      Мрежа 110kV – 5,80 km
      Мрежа 35kV – 1110,06 km
      Мрежа 20kV – 87,09 km
      Мрежа 10kV – 8.033,76 km
      Мрежа 0,4kV – 21.285,73 km
• Број мерних места: 1.012.690