Зоран Рајовић је рођен 1959. године у Приштини.

Завршио је Гимназију у Приштини, затим Електротехнички факултет, смер енергетика, Универзитета у Приштини и стекао звање дипломираног инжењера електротехнике.

Почев од 1991. године запослен је у Јавном предузећу Електрокосмет Приштина на пословима радних места Главни инжењер баждарне станице, Директора техничких послова и Заменик директора, све до 2012. године, када је именован за директора Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција Београд“ д.о.о. Београд. Затим, 2015. године изабран је за извршног директора у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ Београд. Од 2021. године, обавља послове радног места Директор техничког центра у Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд.

У периоду од 2012. до 2014. године био је члан Надзорног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд.

Аутор је бројних стручних радова на тему енергетике и учесник у пројектима из ове области.

Говори енглески језик.