Др Вјекослав Бобар је директор пословног система у друштву са ограниченом одговорношћу '' Електродистрибуција Србије'', Београд.

Дипломирао је на Факултету организационих наука у Београду као један од најбољих студената у генерацији, на којем је постао и магистар техничких наука. На истом факултету, 2015. године, постао је доктор техничких наука, ужа научна област '' Моделирање пословних система и пословно одлучивање ''.

Радно искуство стицао је у Регионалном центру за развој малих и средњих предузећа Београд д.о.о до 2005. године, а затим у Управи за заједничке послове републичких органа у периоду од 2005. године до 2016. године, где је обављао функцију помоћник директора задужен за Сектор за информационо-комуникационе технологије. У Јавно предузеће ''Електропривреда Србије'' долази 2016. године где је обављао више функција, између осталог и функцију директора Сектора за информационо-комуникационе технологије, функцију директора Сектора за набавке и комерцијалне послове и функцију саветника генералног директора Јавног предузећа ''Електропривреда Србије''. У септембру 2022. године прелази у Електродистрибуцију Србије на позицију директор Пословног система.

Био је члан више радних група Владе Републике Србије. Има положен испит за рад у државним органима. Усавршавао се у области ''Јавна управа и управљање људским ресурсима'' о чему поседује и сертификат француске школе за државну управу ''ENA''. Аутор је више научних радова и учесник на више научних конференција у Србији и иностранству.

Вјекослав Бобар је рођен 1979. године, ожењен је и отац двоје деце.