Саша Стефановић је рођен 1969. године у Крушевцу.

Основну и средњу школу завршио је у Крушевцу, а затим Електротехнички факултет, енергетски одсек, Универзитета у Београду и стекао звање дипломираног инжењера електротехнике.

Почев од 1997. године запослен је у Јавном предузећу „Електросрбија“ Краљево, Огранак Крушевац на пословима радног места Главни инжењер у одржавању, након чега је 2001. године постављен за директора техничког система, а затим, од 2009. до 2012. године обавља послове радног места Заменик директора Привредног друштва „Електросрбија“ д.о.о. Краљево. У периоду од 2012. до 2014. године, обављао је послове директора Дирекције за планирање и инвестиције у истом привредном друштву, након чега је до 2017. године изабран за директора Огранка Електродистрибуција Крушевац. У периоду од 2017. до 2021. године, у ЕПС Дистрибуцији д.о.о. Београд, обављао је послове Координатора за дистрибутивно подручје Краљево. Фебруара 2021. године, постављен је на радно место Директор пословеног система у Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд и те послове обављао је до средине септембра 2022-е године, тенутно је на позицији помоћника директора друштва.

Од септембра 2005. до новембра 2010. године, руководио је радном групом за увођење Система даљинског управљања на подручју Јавног предузећа Електросрбија Краљево.

Од јуна 2009. до маја 2013. године, био је члан Комисије за издавање лиценци за правна лица за објекте за дозволе које издаје Министарство планирања и изградње Републике Србије.

Носилац је лиценци одговорног извођача радова и одговорног пројектанта.

Похађао је и обуке и курсеве из делокруга послова које обавља.

Говори енглески језик.