Предраг Матић   је рођен 1967. године у Српској Црњи.

Основну школу завршио је у Српској Црњи, средњу школу у Зрењанину, а затим Електротехнички факултет, одсек електротехничке струке и рачунарства, смер енергетика, Универзитета у Новом Саду и стекао звање дипломираног инжењера електротехнике.

Почев од 1995. године запослен је у Јавном предузећу „Електровојводина“ Нови Сад, Енерготехника Јужна Бачка на пословима изградње и одржавања електроенергетских објеката, након чега је 2002. године прешао у Управу ПД „Електровојводина“ Нови Сад, у Сектор енергетике, на радно место Шеф Службе за енергетику.

У јуну 2017. године прелази у Управу ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Дирекција за планирање и инвестиције на место главног стручног сарадника, да би јануара 2019. постао специјалиста у Дирекцији за планирање и инвестиције.

Априла 2021. године постављен је на радно место Директор Дирекције за планирање и инвестиције Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд.

Носилац је лиценци одговорног извођача радова и одговорног пројектанта и то 351O26915, 450J49315, 510I0095819,521I0095719.

Похађао је и обуке и курсеве из делокруга послова које обавља.

Говори енглески језик.