Љиљана Јездимировић  је директор Дирекције за подршку тржишту и смањење губитака у Електродистрибуцији Србије. Дипломирани је економиста. Професионалну каријеру почела је 1995. године у Центру за интегрални информациони систем и комуникације тадашњег Јавног предузећа „Електродистрибуција Ужице“ Ужице на месту сарадника за информатичку подршку. Потом је, након интеграције „Електродистрибуције Ужице“ са ПД „Електросрбија Краљево“, 2007. године постављена за руководиоца Сектора за трговину електричном енергијом у Огранку ЕД Ужице.

Од 2016. године, радно ангажовање наставља у „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о Београд у Београду у Дирекцији за подршку тржиту и смањење губитака на месту шефа Службе за притужбе и приговоре корисника. Успоставља рад тек формиране службе, доноси процедуре за њено функционисање и руководи пројектом развоја и имплементације софтверских алата неопходних за рад службе.

У истој Дирекцији је од 2019. године радила на радном месту Специјалисте за подршку тржишту и смањење губитака, где је првенствено учествовала у пројектима везаним за процесуирање неовлашћене потрошње електричне енергије и увођење јединственог софтвера за њено праћење и процесуирање.

У октобру 2021. године именована је за директора Дирекције за подршку тржишту и смањењу губитака.

Рођена је у Ужицу 1970. године.