Јелена Вучковић је рођена 1982. године у Винковцима.

Основну школу и гимназију је завршила у Сомбору, а након стицања академског звања дипломирани правник на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, 2005. године, стекла је и академско звање мастер правника, 2015. године, на Универзитету Привредна академија у Новом Саду. Радно искуство је стицала у Окружном суду у Новом Саду, у периоду 2005 – 2008. године, а након положеног правосудног испита, 2008. године, рад је наставила у адвокатској канцеларији Вучковић у Сомбору. Почев од 2011. године, заснива радни однос у Електровојводини д.о.о. Нови Сад, где од 2013. године обавља послове радног места шеф Службе за правне послове.

Средином 2015. године, кад је образован Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, као правни претходник Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, обавља послове радног места директор Сектора за правне послове, а од маја 2023. године послове радног места директор Дирекције за корпоративне послове.