Драги Ралић је рођен 1973. године у Ужицу.

Основну и средњу школу завршио је у Драчићу и Ваљеву, а звање дипломираног инжењера електротехнике стекао је на Техничком факултету у Чачку, Универзитета у Крагујевцу.

Своје професионално искуство градио је у више телекомуникационих компанија, које су у основи биле oператори телекомуникационих система и то на пословима директора, техничког директора, пројектанта КДС и интернета, главног и одговорног извођач радова. У периоду од 2000. до 2013. године радећи у овој области оставио је иза себе преко 80 пројеката КДС система, пројеката сигналних инсталација, слабе струје, кућних енергетских инсталација. Такође радио је и на пројектима оптичких мрежа и система за потребе великих инфраструктурних објеката. Радио је и као консултант на великим и развојним пројектима из ове области.

Од 2013. своју каријеру наставља у ЈП Електросрбија Краљево, радећи као шеф службе за телекомуникације, а након тога и као директор Дирекције за информатику и телекомуникације. Реорганизација Електроприврде 2015. године одводе га на место директора Сектора за телекомуникације ЕПС Дистрибуције. Од 2017. до данас је директор Центра за информатику и телекомуникације Електродистрибуције Србије.

Од 2003. године члан је Инжењерске коморе Србије и поседује све пројектантске и извођачке лиценце за телекомуникације.

Говори руски и користи се енглеским језиком.

Ожењен је и отац двоје деце. Живи у Чачку.