Далибор Николић је рођен 1976. године у Лесковцу.

Звање дипломираног инжењера електротехнике стекао је 2002. године на Електронском факултету у Нишу на Одсеку за индустријску енергетику.

У периоду од 2001. до 2003. године, ради као истраживач као на пројектима и демонстратор на Електронском факултету у Нишу. Од маја 2003. до децембра 2004. године ради на научно истраживачким пројектима из области енергетске ефикасности обавља у МИН холдинг, МИН институт а.д. Од децембра 2004. године, заснива радни однос у Електродистрибуцији Југоисток д.о.о. Ниш, Огранак Електродистрибуција Ниш, на радним местима Шеф услуге планирања погона, релејне заштите и система даљинског управљања, Шеф службе за планирање и анализу постројења, Директор техничког система огранка и Директор дирекције за управљање ДЕЕС. У периоду од 2007. до похађа више специјалистичких усавршавања за рад са уређајима релејне заштите у центрима за обуку произвођача опреме. Од марта 2014. године у Јавном предузећу Електропривреда Србије Београд био је члан Стручног савета и председник Комисије за праћење правила о раду ДС. Од децембра 2015. године, у Оператору дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, на позицији је Директора дирекције за управљање ДЕЕС, које послове обавља и даље.

Руководилац је Радне групе за односе између оператора дистрибутивног система и оператора преносног система при Секретаријату Енергетске заједнице ECDSO-E, као и члан стручне комисије за РЗ и СДУ у CIRED Србија.

Служи се енглеским језиком.