Бојан Атлагић је рођен 1977. године у Зрењанину.

Дипломирао је на Техничком факултету „Михајло Пупин“ Универзитета у Новом Саду, након чега је завршио мастер студије.

Од 2000. године запослен је у Електропривреди Србије - Јавном предузећу „Електровојводина“ Нови Сад.

1. новембра 2012. године изабран је за Директора огранка Електродистрибуција Нови Сад.

Ове послове је обављао до 2016. године, када је именован за вршиоца дужности директора Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибиција д.о.о. Београд, правног претходника Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд.

Ожењен је и отац двоје деце.