Ана Павловић је рођена 1985. године у Београду, где завршава основну и Пету економску школу, као ученик генерације.

Дипломирала је 2009. године на Економском факултету Универзитета у Београду, а академско звање мастер економисте стекла је на истом факултету 2012. године, са просечном оценом 10.

Радно искуство започиње 2009. године у компанији Frikom ad на комерцијалним пословима увоза, а након тога и у компанији Enmon d.o.o. на комерцијалним пословима извоза.

Током 2012. године ради у компанији Coca-Cola Hellenic Group, у HR сектору, као координатор на пословима извештавања, праћења и контроле кадровских извештаја за представништва компаније у земљама Европе и представништва у Србији.

Каријеру је наставила у компанији Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, 2013. године, где је обављала најсложеније послове у оквиру Дирекције планирања и инвестиција. Директор Сектора за комерцијалне послове постаје 2019. године, чиме преузима одговорност за целокупан процес планирања, организовања, руковођења и контроле у домену комерцијалних активности и послова јавних набавки. Поседује сертификат службеника за јавне набавке.

Почев од 2023. године, обавља функцију директора Дирекције за подршку тржишту и смањење губитака.