МИСИЈА

Сигурна и квалитетна дистрибуција (испорука) електричне енергије на територији Републике Србије,
стална улагања у бољу поузданост електродистрибутивне мреже и континуирано унапређење пословних процеса
у циљу подизања квалитета услуге корисницима дистрибутивног електроенергетског система.ВИЗИЈА

Поуздан партнер и ослонац на тржишту електричне енергије, друштвено одговоран оператор
дистрибутивног система електричне енергије, с циљем достизања највиших стандарда уз
примену принципа одрживог развоја.