Владимир Миленовић је рођен 1977.године у Краљеву.

Након завршене основне и средње школе у Краљеву, дипломирао је на Електронском факултету, Универзитета у Нишу и стекао звање дипломираног инжењера електротехнике.

Почев од 2004. до 2013. године радио је у приватном сектору на пословима пројектовања и изградње телекомуникационих и електроенергетских мрежа.

Од 2013. године запослен је у ПД “Електросрбија“ Краљево на пословима директора Дирекције за трговину електричном енергијом. Од јуна 2016.године постављен је у ЕПС Дистрибуцији д.о.о. Београд на радно место директора Центра за ИМС, БЗ и контролисање мерила електричне енергије и те послове обавља и даље.

При МУП РС положио је стручни испит из области заштите од пожара и стручни испит АДР.

Говори енглески језик.