Александар Слијепчевић је рођен 1974. године у Кули.

Основну школу је завршио у Црвенки, а потом и гимназију „Жарко Зрењанин“ у Врбасу.

Звање Дипломирани инжењер електротехнике стекао је 2000. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, на одсеку електротехничке струке и рачунарства, смер електроенергетика. У Савезу машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије је 2005. године положио стручни испит за област електротехнике.

У периоду од 2002. до 2004. године, радио је у Шећерани „Бачка“ ад Врбас, у сектору развоја, након чега је током 2004.године обављао послове аутоматизације индустријских погона у фирми „ICM Electronics“ из Новог Сада, да би у септембру 2004. године засновао радни однос у „Електровојводина“ Нови Сад. Са искуством надзора над изградњом електроенергетских објеката високог и средњег напона, објеката средњег и ниског напона, искуством руководиоца Сектора за планирање и инвестиције огранка Електродистрибуције Нови Сад, након статусних промена које су уследиле у компанији 2016. године, прелази да ради у Београд, где након Специјалисте за планирање и инвестиције и Директора дирекције за планирање и инвестиције „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, од 2021. године обавља послове Директора техничког система Електродистрибуције Србије доо Београд.

Члан је Инжењерске коморе Србије и нослилац Лиценци одговорног извођача радова електроенергетских инсталација високог и средњег напона, разводних постројења и пренос електричне енергије као и електроенергетских инсталација ниског и средњег напона.