Јавни позиви

 

 

logomark

 

 

logomark

 

 

 

logomark

 

 

logomark

 

 

  1. Одлука о давању на коришћење операторима КДС стубава дистрибутивне електроенергетске мреже  pdf

  2. Модел Уговора о регулисању међусобних односа по питању инсталирања КДС инсталација на стубове ЕД водова  pdf

  3. Одлука о оначину измирења доспелих обавеза КДС оператора  pdf

  4. Модел Споразума о репрограму дуга  pdf