Ванредни преглед мерила у употреби

У случају сумње у исправност мерила електричне енергије, корисник може тражити од овлашћеног тела, Дирекције за мере и драгоцене метале Београд, улица Мике Аласа број 14, ванредни преглед мерила и издавање извештаја о прегледу.