Домаћинства са директним мерењем и објекти који нису домаћинства и стамбене заједнице инсталиране снаге фотонапонских модула до 10,8 kW

 

 

 Упутство за крајње купце о начину стицања статуса купац-произвођач

- индивидуална домаћинства са директним мерењем;

- крајњи купци који нису домаћинства или стамбене заједнице
  за инсталиране производне снаге фотонапонских модула до 10,8 kW

 

 

Да би стекао статус купца-произвођача, претходно је потребно да крајњи купац:

  1. изгради производни објекат инсталисане производне снаге не веће од постојеће одобрене снаге прикључка,
  2. прилагоди мерно место,
  3. закључи уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом са нето мерењем или нето обрачуном.

Крајњи купац, сопствени производни објекат прикључује на своју унутрашњу инсталацију

Крајњи купац стиче статус купца-произвођача уписом у регистар купаца-произвођача који врши оператор дистрибутивног система, након испуњења свих неопходних услова.