Планирана искључења на мрежи - ДП Краљево

 

Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд свакодневно изводи радове ради одржавања електродистрибутивне мреже, унапређења електроенергетског система, прикључења нових трафостаница и нових корисника. Место рада мора бити прописно обезбеђено и у безнапонском стању.

Због тога се предвиђени радови унапред планирају, а сви медији се благовремено, три дана унапред, обавештавају о терминима искључења и корисницима који ће остати без напона.

 

    • Огранци - ДП Краљево 
ЕД Краљево; ЕД Аранђеловац; ЕД Ваљево; ЕД Јагодина; ЕД Крушевац; ЕД Лазаревац; ЕД Лозница; ЕД Нови Пазар; ЕД Чачак; ЕД Шабац; ЕД Ужице;